Bódiss Jusztin János
Bódiss Jusztin János

2024. július 19. Péntek

Bódiss Jusztin János

irodalomtörténész, klasszika-filológus, bencés szerzetes

Születési adatok

1863. november 18.

Türje, Zala vármegye

Halálozási adatok

1921. július 31.

Komárom


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1881. júl. 31.), Pannonhalmán elvégezte a hittudományi főiskolát és a tanárképző intézetet (1887), pappá szentelték (1887. júl. 6.). A bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1887). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A győri bencés gimnázium (1887–1889), a pannonhalmi bencés hittudományi főiskola (1889 és 1890–1916), a kőszegi (1890), majd a komáromi bencés gimnázium r. tanára (1916–1921). Klasszikus ókori latin és görög irodalommal és nyelvészettel fogl.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1916). Az Országos Középiskolai Tanáregyesület alelnöke, majd t. tagja.

Főbb művei

F. m.: Hat év – 63–57 Kr. e. – Cicero életéből. (Győr, 1889)
De forma et natura verborum deponentium. Libellus grammaticus. (Bp., 1891)
Az actiók tana elméletben és gyakorlatban. (Bp., 1900)
Farkas Mátyás pannonhalmi esküvőjén mondott beszéde. (Győr, 1900)
Az actiók ügye. (Bp., 1901)
A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. (Bp., 1901)
A latin nyelvbeli actiók kérdése. (Bp., 1901)
A pogány és keresztény klasszikusok kérdése gymnasiumainkban. (Bp., 1902)
Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógiai értéke. (Bp., 1909)
A classikus latinság kérdése hazánkban. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1912. márc. 26.
Akadémiai Értesítő, 1912)
Az ion-attikai művészet a női erény és méltóság szolgálatában. (Bp., 1913)
Oedipus tragikuma. (Magyaróvár, 1913)
A kereszténység legrégibb nyomai a római íróknál. (Bp., 1914)
Szent István a honmentő és második honalapító. (Bécs, 1914)
A régi római nők. (Komárom, 1918–1919)
ford.: Nagy Szent Vazul intő szózata az ifjúsághoz a hellén irodalom hasznáról. (Bp., 1911).

Irodalom

Irod.: Erdélyi Pál: B. J. (Komárom, 1923)
Csengery János: B. J. J. levelező tag emlékezete. (Bp., 1926).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője