Binét Ágnes
Binét Ágnes

2024. július 18. Csütörtök

Binét Ágnes, V.

pszichológus, pszichoanalitikus, pedagógus

Névváltozatok

1950-től Varga Tamásné

Születési adatok

1920. augusztus 1.

Budapest

Halálozási adatok

1991. június 19.

Budapest


Család

Férje Varga Tamás matematikus.

Iskola

Jean Piaget-nál tanult (Genfben, 1944 előtt), a Pázmány Péter Tudományegyetemen végbizonyítványt szerzett (1945).

Életút

Az Országos Neveléstudományi Intézet előadója (1948–1950), a Gyermeklélektani Intézet, ill. az MTA Pszichológiai Intézet tud. munkatársa, egyúttal a bp.-i Szél utcai Nevelőotthon pszichológusa (1950?–1969), a bp.-i XIII. ker.-i Faludi utcai Gyermek- pszichiátriai Rendelőintézetben gyermek-pszichoterapeuta (1969–1980). A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kiképző analitikusa. Gyermeklélektannal fogl., ill. Hermann Imrétől pszichoanalitikus képzést is kapott; a mo.-i gyermek-pszichoterápiai kutatások úttörője. 1948-tól részt vett az új általános iskolai tankönyvek összeállításában és szerkesztésében, később is számos gyermekkönyvet írt és szerkesztett. A Mérei Ferenccel közösen írt Ablak-Zsiráf az első m. gyermeklexikon, a mo.-i ifjúsági ismeretterjesztő művek klasszikusa.

Főbb művei

F. m.: Versek könyve. Nagy magyar költők verseiből kisgyermekek számára válogatta Aszódi Évával. Illusztrálta Szántó Piroska. (Bp., 1943
2. kiad. 1945)
Gyermekjátékok. (Bp., 1947)
Grimm mesék. Szerk. (Bp., 1955)
A 3–6 éves gyermek. A gyermek helye otthonában. Tardos Annával, Varga Domokossal. Illusztrálta Gábor Éva. (Szülők könyvtára. Bp., 1969)
Gyermeklélektan. Tankönyv. Mérei Ferenccel. (Bp., 1970
11. kiad. 1999)
Ablak – zsiráf. Képes gyermeklexikon. Mérei Ferenccel. (Bp., 1971
26. jav. kiad. 2000)
Gyurka számolni tanul. Ismeretterjesztő képeskönyv. Zsoldos Verával. (Bp., 1978
4. átd. kiad. 1984)
Hermann Alice: A gyermekben érlelődik a jövő. Vál. írások. Vál., összeáll. (Bp., 1979)
Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei. Sajtó alá rend. és a bővítéseket francia nyelvből ford. Utószó Nemes Lívia. (Magyar Hírmondó. Bp., 1984)
ford.: Wallon, Henri: A gyermek lelki fejlődése. (Stúdium Könyve. 7. Bp., 1958)
Wallon, Henri: Válogatott tanulmányok. Vál., a bevezető tanulmányt írta Mérei Ferenc. Ford. Kiss Árpáddal. (Bp., 1971).

Irodalom

Irod.: Nemes Lívia: Jövőnk 1947-ben. Emlékezés B. Á.-re. (N. L.: Alkotó és alkotás. 2. bőv. kiad. Bp., 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője