Bielz Mihály
Bielz Mihály

2021. október 21. Csütörtök

Bielz Mihály

evangélikus lelkész, természettudós

Névváltozatok

Bielz Michael 

Születési adatok

1787. május 10.

Berethalom, Nagyküküllő vármegye

Halálozási adatok

1866. október 27.

Nagyszeben, Szebenszék


Család

Fia: Bielz Ede (1827–1898) biológus, zoológus.

Iskola

Tanulmányait a medgyesi és a nagyszebeni evangélikus, ill. a kolozsvári református gimnáziumban végezte; Kolozsvárott evangélikus lelkészi okl. szerzett (1811).

Életút

A berethalomi evangélikus iskola tanítója és az erdélyi evangélikus püspök (= szuperintendens) titkára (1811–1813), az újfalui evangélikus gyülekezet lelkipásztora (1814–1821).

Újfalun (= Szászújfalu, Neudorf) ismerkedett meg a kőnyomdászat újszerű technikájával, s egy évi kísérletezés után Albrich Károllyal és Neubauer Ferenccel együtt üzembe helyezte Erdély első „kőnyomó intézetét” (= litográfia, 1822-ben), ahol elsősorban bányászati térképeket, portrékat és tájképrajzokat sokszorosított.

Korának egyik ismert természettudósa volt, elsősorban geológiai kutatásokat végzett, ill. az erdélyi csiga- és kagylófaunát tanulmányozta. Magyarországon elsőként fogl. Erdély puhatestű faunájával, ő az első erdélyi malakológiai összefoglaló munka szerzője. Az első erdélyi szász természettudományi egylet, a Siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt alapító vezetője (1848–1854), majd – látásának elvesztése után örökös elnöke (1854–1866). Vezetése alatt jött létre az első nagyszebeni muzeális gyűjtemény (1849-ben), s kezdeményezője volt a Társaság szaklapja kiadásának is (Verhandlungen und Mitteilungen). Tevékenysége nyomán indult el az a folyamat, amely végül is a Nagyszebeni Természettudományi Múzeum megalapításához vezetett.

Szerkesztés

A nagyszebeni Transsylvania periodische Zeitschrift für Landeskunde c. hetilap alapító szerkesztője (1833).

Főbb művei

F. m.: Anleitung zum Gebrauche beweglicher Buchstaben. (Hermannstadt, 1824)
Carte speciale de la Vallachie. (Landkarte in vier Blättern. Hermannstadt, 1832)
Beiträge zur geologisch-geognostischen Kenntniss von Siebenbürgen. (Trannsylvania, 1833)
Castrum doloris der Sachs. Nation für Franz I. (Hermannstadt, 1835)
Elementarformenlehre, Beiträge zur Begründung des Unterrichts Schreiben und Lesen. (Hermannstadt, 1840)
Verzeichniss der Land- und Süsswassermollusken Siebenbürgens. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1851).

Irodalom

Irod.: Czekelius Dániel: Michael Bielz. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1866)
Gombocz Endre: A magyar botanika története. (Bp., 1936)
Bielz, Julius: Die Graphik in Siebenbürgen. (Hermannstadt, 1947)
Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században. (Bp., 1960)
Miklósi-Sikes Csaba–Szekeres Miklós: B. M. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013