Bielz Ede
Bielz Ede

2023. december 6. Szerda

Bielz Ede

biológus, zoológus

Névváltozatok

Bielz Eduard Albert

Születési adatok

1827. február 4.

Nagyszeben, Szebenszék

Halálozási adatok

1898. május 26.

Nagyszeben, Szeben vármegye


Család

Sz: Bielz Mihály (1787–1866) evangélikus lelkész, természettudós, az első nagyszebeni kőnyomó intézet alapítója.

Iskola

Gimnáziumi tanulmányai után a nagyváradi jogakadémián jogot hallgatott (1846–1848). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.).

Életút

A kamarai erdészeti igazgatóság tisztviselője (1848), majd hadnagyként szolgált az osztrák hadseregben (1848–1850); részt vett a magyar szabadságharc elleni küzdelemben is (1848–1849). A dévai cs. és kir. kerületi törvényszék fogalmazója (1850), Dobrán cs. és kir. kerületi albiztos és a nagyszebeni pénzügyigazgatóság fogalmazója (1850–1867), Nagyszebenben és Marosvásárhelyen cs. és kir. kerületi biztos (1867–1869), a pénzügyminisztérium nagyszebeni titkára (1869). Az (= KSH) miniszteri titkára, majd kir. tanácsosi rangban a KSH elnökhelyettese (1869–1873), Nagyszebenben tanfelügyelő (1873– 1878), súlyos betegsége, melynek következtében megvakult nyugdíjazták (1878). A természet titkainak megfigyelésébe apja, a gyűjtés és preparálás rejtelmeibe Fuss Mihály, a nagyszebeni gimnázium tanára vezette be. Beutazta Erdélyt, s a korszak egyik legjelentősebb rovargyűjteményét és herbáriumát állította össze. Zoológusként elsősorban a puhatestű és a gerinces faunával fogl., de jelentős dolgozatokat írt az erdélyi ásványokról is. Német nyelvű erdélyi útikönyeket, útleírásokat és honismereti műveket is kiadott.

Emlékezet

Tekintélyes mennyiségű egzotikus fajt is tartalmazó rovargyűjteményét a nagyszebeni Siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt vásárolta meg (1858-ban; ez a mai Nagyszebeni Természettudományi Múzeum első jelentősebb gyűjteménye). Cserék révén jelentős puhatestű anyaggal gyarapította a Magyar Nemzeti Múzeumot (MNM), csiga- és kagylógyűjteménye a Magyar Állami Földtani Intézetbe (MÁFI) került.

Elismertség

A Bécsi Tudományos Akadémia és a Belga Királyi Akadémia tagja. A szász Erdélyi Természettudományi Egylet elnöke (1866-tól).

Elismerés

A kolozsvári tudományegyetem tb. doktora (1896).

Szerkesztés

A nagyszebeni Transsylvania periodische Zeitschrift für Landeskunde c. hetilap szerkesztője (1861–1863).

Főbb művei

F. m.: Beitrag zur Kenntnis der siebenbürgischen Land- und Süsswassermollusken. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1853)
Karte der Verbreitung der Salzquellen und des Steinsalzes. (Hermannstadt, 1854)
Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Eine physikalisch-statistisch-topographische Beschreibung dieses Landes. (Hermannstadt, 1857)
Vorarbeiten zu einer Fauna der Land- und Süsswassermollusken. 1–36. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1859–1863)
Beitrag zur Geschichte und Statistik des Steuerwesens in Sibenbürgen. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1861)
Verzeichniss der Mollusken und Verzeichniss der Land- und Süssvassermollusken des Österreichischen Kaiserstaates. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1865)
Fauna der Virbelthiere Sibenbürgens. (Hermannstadt, 1867)
Adatok Kolozsvár csigafaunájához. (Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Természettudományi Értsítője, 1870)
Reisehandbuch für Sibenbürgen. (Hermannstadt, 1881)
Sibenbürgen. Ein Handbuch für Reisende. (Hermannsadt, 1885
2. kiad. 1899)
Sibenbürgens Käferfauna. (Hermannstadt, 1887)
Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Eine physikalisch-statistisch-topographische Beschreibung dieses Landes. Hasonmás kiad. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. 19. Wien, 1996).

Irodalom

Irod.: Capesius, Josef: Eduard Albert Bielz. Művei teljes bibliográfiájával. (Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1899)
Csiki Ernő: B. E. emlékezete. Művei bibliográfiájával. (Rovartani Lapok, 1898)
Miskolczy Ambrus: Eduard Albert Bielz: Erdély honismereti kézikönyve. Az ország fizikai, statisztikai és topográfiai leírása. (Századok, 1997)
Miklósi-Sikes Csaba–Szekeres Miklós: B. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője