Bibó Judit
Bibó Judit

2024. július 21. Vasárnap

Bibó Judit

nyelvész

Névváltozatok

Bibó Istvánné Lipcsey Judit

Születési adatok

1943. február 3.

Budapest

Halálozási adatok

2002. június 29.

Budapest

Temetési adatok

2002. július 12.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Lipcsey Márton (†1985) gépészmérnök és hites könyvvizsgáló, a Nehézipari Minisztérium (NIM) osztályvezető-helyettese, Lepossa Judit (†1957). Négyen voltak testvérek, ő volt a legidősebb. F: 1967-től Bibó István, legifj. művészettörténész (1941). Fia: Bibó István (1969–), Bibó Márton (1971–), Bibó János (1977–) és Bibó András (1982–).

Iskola

A bp.-i Móricz Zsigmond Leánygimnáziumban éretts. (1961), az ELTE BTK-n magyar–német (1967), majd francia szakos tanári okl. szerzett (1973), doktorált (1984), a nyelvtudomány kandidátusa (1995).

Életút

A Bányászati Kutató Intézet betanított munkása (1961–1962). A Művelődésügyi Minisztérium (MM) bp.-i 21. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézete szerződéses tanára (1967–1968), az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára (1969–1974), a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont szerkesztője (1974–1975). A Külkereskedelmi Főiskola Francia Tanszékének tanársegéde (1975–1979), főisk. adjunktusa (1979–1987), főisk. docense (1987–1989). A bp.-i Evangélikus Gimnázium vezető tanára (1989– 1993), az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Francia Tanszékének tanszékvezető főisk. docense (1993-tól). Az Országos Egyetemi Tétel-előkészítő Bizottság tagja (1986–1989 és 1995-től). Összehasonlító nyelvészettel, magyar–francia és francia–magyar kontrasztív stilisztikával, ill. fordítástechnikai kutatásokkal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a fordításoktatás beépítésében a felsőoktatási szintű nyelvtanításba, ill. a fordításoktatás és -technika posztgraduális képzési tárgyként való elismertetése terén.

Főbb művei

F. m.: Bevezetés a fordítástechnikába. Jegyz. (Bp., 1980)
Fordítás elmélet és fordításoktatás. (Nyelvoktatás felső fokon, 1981)
Tartalom és forma viszonya a prousti metaforában. (Nyelvoktatás felső fokon, 1983)
Construction de la phase et cohérence du text chez Proust. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio Linguistica, 1985)
Swann belépése a Saint-Euverte palotába. Kontrasztív szövegelemzés. (Filológiai Közlöny, 1985)
Proust stílusa és Gyergyai Albert Proust-fordítása. Kontrasztív stilisztikai vizsgálatok. Egy. doktori értek. (Modern filológiai füzetek. Bp., 1989 és átd. kand. értek. is. Bp., 1994)
Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Szerk., összeáll. (Bp., 1994)
Proust a század fordulóján. (Holmi, 1997)
ford.: Ferrero, Guglielmo: Kaland. Bonaparte Itáliában. 1796–1797. (Bp., 2000)
Ferrero, Guglielmo: Újjáépítés. Talleyrand Bécsben. 1814–1815. (Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője