Biber Károly
Biber Károly

2023. december 9. Szombat

Biber Károly

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1947. január 31.

Budapest

Halálozási adatok

2000. augusztus 14.

Győr


Család

Sz: Biber Károly MÁV műszaki főfelügyelő, Böröcz Mária MÁV-főintéző. Nőtlen.

Iskola

Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Karán mezőgazdasági mérnöki okl. (1969), növényvédelmi szakmérnöki okl. szerzett (1972), a GATE-n doktorált (1986).

Életút

A Pest Megyei Növényvédelmi Állomás növény-egészségügyi felügyelője, növényvédelmi állattani szakértője (1970–1973), a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium (MÉM) Növényvédelmi Központja, ill. 1975-től Növényvédelmi és Agrokémiai Központ Állattani Osztálya önálló irányító mérnöke, a kertészet és erdészet növényvédelmi technológiai fejlesztését megalapozó biológiai, etológiai és gradológiai kutatások országos irányítója, tervezője (1974–1980), a Technológiai Összefoglaló Osztály mb. vezetője (1980–1982). A MÉM, ill. a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Növény-egészségügyi és Földvédelmi Főosztálya, 1992. jan. 1.-jétől Agrárkörnyezet-gazdálkodási és Növényvédelmi Főosztálya tud. főmunkatársa (1982–1995); a növény- egészségügyi és növényvédelmi felügyelet hatósági szervezetének irányítója (1988. ápr. 1.-jétől); főosztályvezető-helyettes és a Növényvédelmi Osztály vezetője (1995–2000). A GATE Mérnöktovábbképző Intézet növényvédelmi szakmérnöki továbbképző tanfolyamának előadója (1988-tól), országos növény-egészségügyi főfelügyelő (1988-tól), kinevezett miniszteri tanácsos (1992–1995), miniszteri főtanácsos (1995–2000). Növényvédelmi állattannal fogl. Jelentős eredményeket ért el a növények állati kártevői elleni környezetkímélő védekezés- technológiai eljárások fejlesztése és bevezetése, a növényvédelem és talajerő-gazdálkodás hatékonyságnövelő lehetőségeinek ökonómiai elemzése terén. Kezdeményezője a növények, növényi termékek export-, import- és tranzitforgalmának növény- egészségügyi szabályozásának, ill. az Európai Unió előírásaival való összehangolásának. Az első magyar növényvédelmi törvény kidolgozója (1997). Elsőként dolgozta ki a peszticidek technológiai értékelemző rendszerét, korszerűsítette a növényvédelmi járványelhárítást.

Elismertség

Az ENSZ–FAO–WHO Peszticid Kódex Munkabizottság Magyar Tagozatának tagja, a PHARE-program Növényvédelmi és Növény- egészségügyi Irányító Bizottságának elnöke (1995–1996).

Szerkesztés

A Növényvédelmi és Agrokémiai Technológiák c. sorozat szerkesztője (1979–1982).

Főbb művei

F. m.: Környezetkímélő növényvédelmi eljárások rovarok és atkák ellen. 3. Darvas Bélával, Seprős Imrével. (Bp., 1979)
Szintetikus rovar szex-feromonok hatékonyságát összehasonlító szabadföldi vizsgálati módszertan. (Bp., 1979)
Házikerti zöldségfélék növényvédelme. (Kertünk, házunk, otthonunk. Bp., 1981)
A szőlő növényvédelme és levéltrágyázása. Szerk. (Bp., 1981)
Az alma növényvédelme és fenntartó-trágyázása. Technológiai tanulmány. Szerk. (Bp., 1982)
Zoocid vizsgálati módszertan. Többekkel. (Bp., 1984)
Milyen szert használjunk? Szőlő-, gyümölcs- és zöldségnövények védelme. Dimitrievits Györggyel, Tóth Bertalannal. (Bp., 1990
Gazdakönyvtár. 3. kiad. 1997 és 4. kiad. 2002)
szabadalmai: Drótférgek elleni védekezésre alkalmas – táplálékforrás nélküli – talajidegen attraktánsokkal kiegészített, granulátumként formulázott rovarölő hatású talajfertőtlenítő szer. Többekkel. (1980)
ipari mintaoltalma: Darázscsapda. Többekkel. (1989)
szakfilmjei: A bogyósgyümölcsűek növényvédelme (1977)
Több élelmiszert! (1979).

Irodalom

Irod.: Eke István: B. K. emlékére. (Növényvédelem, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője