Bezdán Sándor
Bezdán Sándor

2021. október 16. Szombat

Bezdán Sándor

történész

Születési adatok

1939. március 12.

Hódmezővásárhely

Halálozási adatok

2006. július 22.

Szeged


Család

Sz: Bezdán Sándor, Kovács Jusztina. Szülei földművesek voltak. F: Kalugyer Anna középiskolai tanár. Fia: Bezdán Sándor (1964–) és Bezdán Tibor (1971–).

Iskola

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban éretts. (1957), a Szegedi Tanárképző Főiskolán történelem–magyar–rajz szakos általános iskolai tanári okl. (1963), a JATE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1968), a JATE-n doktorált (1971).

Életút

A Szegedi Tanárképző Főiskola, ill. a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszék tanársegéde (1969– 1971), főisk. adjunktusa (1971–1981), főisk. docense (1981-től). Csongrád megye, elsősorban Szeged és Hódmezővásárhely helytörténetével, elsősorban a polgári fejlődés sajátos társadalmi képződményeivel a különböző egyesületek, társadalmi körök, polgári közvéleményformáló helyi csoportok és médiumok szerepének vizsgálatával fogl. Jelentős eredményeket ért el a magyar Alföldön kialakult kaszinók, olvasókörök, népkörök, ill. a regionális identitást elősegítő egyéb intézmények történetének feltárása terén.

Főbb művei

F. m.: A hódmezővásárhelyi olvasókörök. 1867–1914. (Hódmezővásárhely, 1968)
A hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és földmunkásegyletek. Egy. doktori értek. (Hódmezővásárhely, 1971)
A Hódmezővásárhelyi Első Olvasó Népkör megalakulása. 1869. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1971)
A Szentesi 48-as Népkör indulása. 1870–1874. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
Szőreg a dualizmus idején. (Szőreg és népe. Szerk. Hegyi András. Szeged, 1977)
Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után. 1867–1878. (Bács-Kiskun megye múltjából. III. Szerk. Iványosi Szabó Tibor. Kecskemét, 1981)
Alföldi kaszinók és olvasókörök a dualizmus idején. Benyújtott kand. értek. (Szeged, 1994)
Az egyesületek településszervező szerepe. (Migráció a Kárpát-medencében. Szerk. Micheller Magdolna, Virágné Horváth Erzsébet. Békéscsaba, 1994)
A dualizmuskori egyesülettörténet forrásai. (Belvedere Meridionale. Szeged, 1994)
Egyesülettípusok alakulása Orosházán. 1867–1918. (Tanulmányok Orosháza alapításának 250. évfordulóján. Orosháza, 1994).

Irodalom

Irod.: Petheő Attila: B. S. (Egykori és mai tanáraink. Belvedere Meridionale, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013