Betegh Lajos
Betegh Lajos

2022. május 19. Csütörtök

Betegh Lajos, csíktusnádi

állatorvos, bakteriológus

Születési adatok

1873.

Csíkszentimre

Halálozási adatok

1913. június 15.

Kisszentimre


Család

Régi erdélyi nemesi családból származott, legelső ismert őse Betegh Pál (1602).

Életút

A fiumei kormányzóság és tengerészeti hatóság állattenyésztési főfelügyelője volt. Állatorvosi bakteriológiával, a gümőkór kóroktanával, a gümőbaktérium-típusok és a saválló baktériumok összehasonlító vizsgálatával foglalkozott. Új, biológiai alapú elméletet állított fel a tuberkulózis keletkezésére, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az ún. sarkosporidiumok, a filtrálható vírusok és a piropalmózis jelenség vizsgálata terén. Elsőként javasolta a halászatnak főiskolai szakoktatási ággá történő fejlesztését (az Állatorvosi Főiskolán belül, 1907-ben). Halála előtt meghívást kapott a Montevideói Egyetem (Uruguay) Állatorvos-tudományi Kara Bakteriológiai Tanszékére (nem fogadta el).

Szerkesztés

Írásai elsősorban A Természetben (1898–1904), a Köztelekben (1898–1912), a Halászatban (1899–1912), a Gazdasági Lapokban (1900–1906), a Mezőgazdasági Szemlében (1912), a Világban (1912), ill. a Zentralblatt für Bakteriologie-ban jelentek meg (1908– 1911).

Főbb művei

F. m.: A tuberculosis elleni harc az újabb tudományos kutatások alapján. (Kolozsvár, 1907)
Halászati szakoktatás. (Halászat, 1907)
Jelentés a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez az 1908., az 1909. és az 1910. évi tudományos munkálkodásról. (Fiume, 1909– 1911)
Útmutatás a halakban élősködő és betegséget okozó parányi szervezetek tanulmányozásához. (Állatorvosi Lapok, 1911 és Halászat, 1911)
A pisztrángivadék szikhólyagvízkórja. (Halászat, 1912)
A baromfiak fertőző betegségei. (Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: B. L.-t meghívták Montevideóba. (Állatorvosi Lapok, 1913)
B. L. (Alkotmány, 1913. 142.)
Tusnádi B. L. (Állatorvosi Lapok, 1913).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője