Bessenyei György
Bessenyei György

2024. július 16. Kedd

Bessenyei György

irodalomtörténész, szerkesztő

Születési adatok

1928. december 22.

Békés

Halálozási adatok

1987. június 10.

Budapest


Család

Sz: Bessenyei Béla (†1947) középiskolai tanár, Kiss Márta. F: Bródy Izabella. Fia: Bessenyei András (1957. nov. 16.).

Iskola

Az ELTE BTK-n - az Eötvös Collegium tagjaként – magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), az irodalomtudományok kandidátusa (1964).

Életút

Az ELTE BTK Magyar Irodalom Tanszék, ill. 20. sz.-i. Magyar Irodalmi Tanszék gyakornoka (1952–1953), tanársegéde (1953–1961), egy. adjunktusa (1961–1970?), egy. docense, majd az Egyetemi Könyvtár munkatársa (1970?–1987). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1961). A századelő és a 20. sz. magyar irodalmi mozgalmaival, a magyarországi szocialista irodalom kialakulásával, keletkezésének előzményeivel foglalkozott. Elsősorban az Ady Endre költészete körül kialakult irodalomelméleti vitákat vizsgálta. Részt vett Ady Endre összes műveinek kritikai kiadása munkálataiban. Számos egyetemi segédkönyv (szöveggyűjtemények) összeállítója és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Ady fogadtatása. (Irodalomtörténet, 1962)
Ady és a Nyugat. Irodalmi viták Ady és a Nyugat körül. Kand. értek. (Bp., 1964)
A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról. (Magyar Tudomány, 1965)
szerk.: Gorkij: Az anya. I–II. köt. Ford. Görög Imre. Az utószót írta. Ill. Würtz Ádám. (Kincses Könyvek. Bp., 1961)
Bóka László: Könyvek, gondok. Vál. tanulmányok és jegyzetek. Vál., szerk., a bibliográfiát összeáll. A bevezetőt Ortutay Gyula írta. (Bp., 1966)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók. Történelmi elb.-ek. – Jókai önmagáról. Válogatás az író önéletrajzi feljegyzéseiből. Vál., szerk., az utószót írta. Ill. Urbán László. (Bp., 1975
Ill. Bánfalvy Ákos. 2. kiad. 1982)
Szántó György: A tibeti biblia. Elb.-ek. Szerk. B. Gy., az utószót írta Fried István. (Bp., 1975)
Szárnyatlan madár. Antológia XX. századi prózairodalmunkból. Vál., szerk., az előszót írta. Kondor Lajos rajzaival. (Bp., 1976)
Darvas József: A törökverő. Szerk., az utószót írta. (Kozmosz könyvek. Fiatalok könyvtára. Bp., 1976)
Tamási Áron: Virágos veszedelem. (Bp., 1979)
szöveggyűjteményei: Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. I. Szöveggyűjtemény a XX. század irodalmából. 1–2. Koczkás Sándorral. (Bp., 1963)
Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok, kritikák a XX. századi magyar irodalom történetéből. 1–2. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1965)
Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1966)
Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a XX. századi magyar verstan, stilisztika és verselemzés problémáiból. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1967)
Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a XX. századi irodalom történetéből. 1–2. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1969).

Irodalom

Irod.: Irodalomkritikái a Kortársban (1958–1969) és a Társadalmi Szemlében jelentek meg (1965–1970).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője