Bessenyei Ferenc
Bessenyei Ferenc

2021. szeptember 21. Kedd

Bessenyei Ferenc, nagybesenyői

politikus

Születési adatok

1840. június 14.

Kiskunhalas

Halálozási adatok

1904. december 21.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Kiskunhalason és Nagykőrösön végezte, a pesti tudományegyetem jogtudományi doktori okl. szerzett.

Életút

Temesvárott gyakornok (1866–1867), aljegyző (1867–1871), majd főjegyző (1871–1875), ügyvéd (1875–1883), Temes vm. központi főszolgabírája (1883–1892), a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Kisbesztercei választókerület, 1891–1901). Politikai témájú publicisztikákat, történeti munkákat közölt, verseket írt, a helyi közélet meghatározó személyisége volt. Sajtó alá rendezte és kiadta Vukovics Sebő emlékiratait.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kiskunhalasi Régi Temetőben nyugszik. Végrendeletében házát és 15 000 korona vagyonát Kiskunhalas városra hagyta azzal a céllal, hogy menházat hozzanak létre (a menházból 1925-ben alakult meg a róla elnevezett a kiskunhalasi Bessenyei Ferenc Közkórház).

Szerkesztés

A Pesti Napló (1867-től) és a Hon vidéki tudósítója, a Temesvarer Zeitung (1869–1871) és a Temesi Lapok munkatársa (1872-től), utóbbi szerkesztője (1874). Versei a Vasárnapi Ujságban és a Délmagyar Lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Smaedel Miksa Vanitas czímű festményének ismertetése. (Temesvár, 1885)
Arany János kiadatlan levelei. (Budapesti Szemle, 1892)
Vukovich Sebő emlékiratai Magyarországon valóbujdosása és száműzetésének idejéből. Sajtó alá rend. (Bp., 1894).

Irodalom

Irod.: Lendvai Miklós: B. F. emlékezete. (Temesvár, 1906).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013