Berza László
Berza László

2024. július 19. Péntek

Berza László

könyvtáros, szerkesztő

Születési adatok

1925. augusztus 14.

Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2009. január 25.

Budapest


Iskola

A Szegedi Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1945), a Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1952).

Életút

Szeged-felsőközponton tanító (1945–1947), Szegeden kollégiumi nevelőtanár (1948–1950), Szentesen könyvtáros (1950–1952). A Népkönyvtári Központ vezetője (1952–1955), a Népművelődési Minisztérium osztályvezetője (1955–1956), főosztályvezetője (1956– 1957). A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Budapest Gyűjteményének munkatársa, majd a gyűjtemény vezetője (1958–1985). A Magyar Rádió Irodalmi Osztályának rendszeres külső munkatársa (1957-től). Jogi végzettségével könyvtárosként helyezkedett el, majd a forradalom alatt tanúsított magatartása miatt helyezték át a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba. Budapest történetével, elsősorban a modern világváros kialakulásának mérföldköveivel, a főváros történeti forrásainak feltárásával foglalkozott; számos helytörténeti munka szerzője és szerkesztője. A Budapest Gyűjtemény vezetőjeként irányításával indultak meg a főváros történetét feldolgozó bibliográfiai és ikonográfiai vállalkozások, továbbá a többször kiadott Budapest Lexikon szerkesztése.

Emlékezet

Közel hatvan évig Budapesten, a XI. kerületben, a Villányi úton lakott.

Elismerés

Szabó Ervin-emlékérem (1977).

Szerkesztés

A hétkötetes Budapest történetének bibliográfiája szerkesztője (1963–1974), a négykötetes Budapest története képekben c. képkatalógus főszerkesztője (1982–1989), a Fejezetek Budapest múltjából szerkesztője (1985-től). A Budapest Lexikon szerkesztőbizottságának vezetője (1973), majd a kétkötetes új kiadás főszerkesztője (1993).

Főbb művei

F. m.: A Citadella. Szerk. Marót Miklóssal. (Bp., 1961
angol, német, olasz, orosz, lengyel és szlovák nyelven: 1962)
Budapest történetének bibliográfiája. I–VII. köt. Főszerk. Zoltán József. Szerk. (Bp., 1963–1974)
Budapest Lexikon. A szerkesztőbizottság vezetője. (Bp., 1973)
Jókai Mór Budapestje. Összeáll., a bevezetőt írta. Fotó: Braun Tamás. (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Tanulmányok. Új sorozat. Bp., 1975)
Magyarországi kis kalendáriom az 1806. esztendőre. Hasonmás kiad. Szerk., az utószót írta. (Bp., 1975)
Pest-budai figurák az 1830-as évekből. Max Felix von Paur vázlatgyűjteménye. Szerk., a bevezetőt írta Ráczné Nagy Katalinnal. (Bp., 1978)
Új és ó kalendáriom Krisztus Urunk születése után való 1664. esztendőre… Hasonmás kiad. Szerk., az utószót írta. (Bp., 1979)
Képi ábrázolások a nyomtatott forrásokban. (A helyismereti munka kérdései. Összeáll., szerk. Vajda Kornél. Bp., 1979)
Intézményi adattárak. Könyvtárak. Összeáll. (Helyismereti kutatók kézikönyvei. Bp., 1981)
Várostörténeti források feltárása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében. (Tanulmányok Budapest múltjából. Bp., 1988)
Budapest története képekben. 1493–1980. Képkatalógus. I–IV. köt. Főszerk. (Bp., 1982–1989)
Budapest lexikon. I–II. köt. Főszerk. (2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1993).

Irodalom

Irod.: Elhunyt Budapest krónikása. Meghalt B. Z. (Heti Válasz, 2009)
Sántháné Antal Sára: B. L. (Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője