Bernáth Gabriella
Bernáth Gabriella

2021. szeptember 17. Péntek

Bernáth Gabriella, Garzó Tamásné

kémikus

Születési adatok

1927. április 8.

Debrecen

Halálozási adatok

1981. november 27.

Budapest


Család

Sz: Ungár Erzsébet. Apja (†1965) bútorgyári tisztviselő, majd 1946-tól 1952-ig önálló bútorüzlete volt. 1946-ig Debrecenben élt, közben, az ország megszállása után, szüleivel együtt, 1945-ben Bécsbe deportálták. F: 1949-től Garzó Tamás biokémikus, BOTE Orvosi Vegytani Intézet. Fia: Garzó Mátyás (1950–); leánya: Garzó Márta (1955–). Gyermekei matematikusok.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1969), doktora (posztumusz, 1982).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar, ill. TTK Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1949–1951), egy. adjunktusa (1951–1961). Az MTA KKKI–ELTE TTK Szervetlen Kémiai Kutatócsoport tud. munkatársa (1961–1975), tud. főmunkatársa (1975–1981). Az ELTE TTK c. egy. docense (1975–1981). Szerves szilíciumvegyületek kémiájával, klórszilán-desztillációval, metil-klórszilánok laboratóriumi rektifikálásával és gázkromatográfiás elválasztásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a metiliszilikát-rendszerek molekuláris összetételének vizsgálata terén, új kétcsatornás kalibrációs módszert dolgozott ki az ún. lángionizációs detektor működését jellemző ionáram–szénáram karakterisztikák meghatározására. Kutatásai először valószínűsítették az elágazó láncú metil-sziloxán polimer ún. gyöngyfüzér szerkezetét.

Elismertség

Az MTA Polimerkémiai és Kromatográfiai Munkabizottsága alapító tagja, a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Kromatográfiás Szakcsoportjának tagja. A The Chromatography Discussion Group tagja (1968-tól).

Főbb művei

F. m.: Metil-klórszilánok és ezek elegyének tenziója. Lengyel Bélával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
On Some Problems Concerning the Gas Chromatographic Analysis of Methylchloro-silanes. Lengyel Bélával, Székely T.-vel. (Acta Chimica, 1963)
Argon Ionisation Detector in Gas–Liquid Chromatography of Organo-Silicon Compounds. Till F.-fel. (Talanta, 1963)
A vér alkoholtartalmának gázkromatográfiás meghatározásáról. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1965)
A gázkromatográfiában használatos lángionizációs detektor szilíciumjeléről. Kand. értek. (Bp., 1968)
Polimerek vizsgálata pirolízis-gázkromatográfiával. Székely T.-vel. (Kémiai Közlemények, 1969)
Pyrolysis Gas Chromatography of Branched Chain Methylsiloxane Polymers. Pehrsson, K.-val. (Journal of Organometallic Chemistry, 1971)
Gázkromatográfia. Egy. jegyz. (Bp., 1972
3. kiad. 1975)
Biológiailag aktív anyagok gázkromatográfiás elemzése. Szerk. Írta többekkel. (Bp., 1974)
Method for Preparing Glass Capillary Columns for Gas Chromatography. Alexander Gáborral, Pályi G.-vel. (Journal of Chromatography, 1974)
Gas Chromatographic Retension Characteristics of Trimethylsilylated Silicate Anions. Hoebbel, D.-vel. (Journal of Chromatography, 1976)
Korszerű gázkromatográfiás oszlopok. (Magyar Kémikusok Lapja, 1977)
Metil-sziloxán- és szilikátrendszerek molekuláris összetételének és molekulaszerkezetének vizsgálata gázkromatográfiával. Doktori értek. (Bp., 1981).

Irodalom

Irod.: Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013