Berencz Ádám
Berencz Ádám

2021. október 21. Csütörtök

Berencz Ádám

szerkesztő, római katolikus pap

Születési adatok

1898. szeptember 19.

Apatin

Halálozási adatok

1968. október 21.

Kalocsa

Temetési adatok

1968. október 24.

Kalocsa


Iskola

Kalocsán éretts., a kalocsai érseki líceumban végezte a teológiát (1921), Kalocsán pappá szentelték (1921. jún. 12.).

Életút

Palánkán, Bökényben és több kisebb helyen káplán (1921–1933), az apatini főtemplom vikáriusa (1933–1944). A II. vh. után, Kalocsán belépett a ferences rendbe (1948), s ott a Hilar (= Mosolygó) nevet kapta. A szerzetesrendek feloszlatása után Hajóson káplán (1950–1951), a székesfehérvári papi otthonban élt (1951–1957), majd mint kisegítő lelkész Kalocsán ismét egyházi szolgálatba lépett (1957-től). Az általa alapított és szerkesztett apatini Die Donau c. hetilapban (1935–1944) mindvégig keményen támadta a nemzetiszocializmust, a náci hódító törekvéseket és a Volksbund-mozgalmat. A német kormány rendszeresen, de mind hiába követelte a magyar hatóságoktól a lap betiltását. Magyarország német megszállása után lapját betiltották (1944. ápr. 9-én), a Gestapo letartóztatta (1944. máj. 22-én). Grősz József kalocsai érsek erélyes tiltakozására Jaross Andor belügyminiszter közbenjárására a Gestapo kiadta a magyar hatóságoknak. Grősz érsek Kalocsára vitte, mindenfajta politikai tevékenységtől eltiltották és kényszerlakhelyéül az érseki palotát jelölték ki.

Emlékezet

Kalocsán élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a Kalocsai Temető papi kriptájában nyugszik. Náciellenes írásaiból paptársa, Michael Merkl adott ki válogatást.

Főbb művei

F. m.: Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse unter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns. 1935–1944. Szerk. Merkl, Michael. (Dieterskirch, 1968).

Irodalom

Irod.: Tilkovszky Lóránt: SS-toborzás Magyarországon. (Bp., 1974)
Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. (Bp., 1985)
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I–II. köt. (Abaliget, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013