Berecz Endre
Berecz Endre

2023. december 8. Péntek

Berecz Endre

kémikus

Névváltozatok

1936-ig Berger Endre

Születési adatok

1925. január 10.

Csorna, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2012. december 3.

Budapest

Temetési adatok

2012. december 20.

Budapest

Farkasrét


Család

Nagyszülei: Berger Náthán (1857–1944) kereskedő és Klein Mária, ill. Kohn Mór (1860–1937) kereskedő és Neumann Jozefina. Sz: Berecz (1936-ig Berger) József (1892–1944) kereskedő, Kohn Margit (†1965). F: Illés Mária óvónő. Leánya: Berecz Anna (1951. dec. 14.) közgazdász, gazdasági újságíró; fia: Berecz József (1955. szept. 20.) kohómérnök, kandidátus.

Iskola

Középiskoláit Csornán és Pápán végezte, a pápai Bencés Gimnáziumban éretts. (1943). A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen jogot hallgatott (1943–1944), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1949). Az ELTE TTK-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1954; honosítva: Bp., 1954), doktora (1974).

Életút

A II. vh. végén munkaszolgálatos (Erdélyben és az Alföldön, 1944). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Fizikai Kémiai és Radiológiai Tanszékén Erdey-Grúz Tibor gyakornoka (1948–1950), tanársegéde (1950–1954), egy. adjunktus (1954–1960), egy. docens (1960–1963). A miskolci NME, ill. a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Általános és Fizikai Kémiai Tanszék meghívott előadója (1960–1963), tanszékvezető egy. docense (1963–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1991. dec. 31.), emeritusz professzora (1997-től) és a Kohómérnöki Kar dékánja (1965–1968). A Leningrádi Egyetem Kémiai Kar Oldatok Elmélete Tanszékének aspiránsa (1951–1954). Kémiai termodinamikával, elektrokémiával, elegyfázisok vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az ún. háromkomponensű erős elektrolitoldatok szerkezetének és fázisegyensúlyi viszonyainak tanulmányozása, valamint nagyhőmérsékletű só- és fémolvadékok szerkezetének és fázisegyensúlyi viszonyainak feltárása terén. Jelentős környezetvédelmi kémiai munkássága: a Miskolci Egyetemen a környezetvédelmi szakmérnökképzés megszervezője. Élete utolsó éveiben, mint holokauszt-túlélő több értékes tanulmányt írt Pápa és Csorna környéke zsidóságáról, ill. megjelentette visszaemlékezéseit is. Az MTA Közgyűlés tagja (1994–1997). Az MTA Fizikai-kémiai Bizottsága tagja (1959–1990), Elektrokémiai Munkabizottsága elnöke (1976–1990). Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozó tagja (1973–1985). Az MTA–TMB Kémiai Szakbizottsága (1978–1984) és a TMB plénuma tagja (1985–1995). A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) tagja (1977-től), Vegyész Szakbizottsága elnöke (1988–1992). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) elnökségi tagja (1984–1992) és az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete vezetőségi tagja (1963–1984), elnöke (1984–1992). A Magyar Korróziós Szövetség elnöke (1992–2004), tb. elnöke (2004-től). A TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének alelnöke (1973–1977), társelnöke (1988–1990).

Emlékezet

A Nemzetközi Elektrokémiai Társaság tagja (1970-től). A Comité International de Thermodynamique et de Cinetique Électrochimique (CITCE) tagja (1965-től). Az Európai Korróziós Föderáció tudományos és technikai bizottsága tagja (1983-tól), vezetőségi tagja (1996–2002). Az IUPAC Termodinamikai Bizottsága tagja (1985–1997). Az Orosz Természettudományos Akadémia tagja (2005-től).

Elismertség

A Miskolci Egyetem díszdoktora (1995).

Elismerés

Az Emberi Környezetért Díj (1982 és 1989), Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Kitaibel Pál-emlékérem (2004).

Főbb művei

F. m.: Háromkomponensű, háromfázisú sóoldatok termodinamikai viszonyai. Kand. értek. Orosz nyelven. (Leningrád, 1954)
A fizikai kémia története a budapesti tudományegyetemen. Sz. Botka I.-vel. (Az ELTE Matematikai-fizikai-kémiai Kara 1955. évi felszabadulási emlékkönyve. Bp., 1955)
Néhány újabb eredmény a több komponensű heterogén rendszerek termodinamikájában 1–5. (MTA VII. Osztálya Közleményei, 1956–1958)
Háromkomponensű vizes elektrolitoldatok fizikai kémiai vizsgálata. 1–6. András Lászlóval, Horányi Györggyel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960–1961)
Háromkomponensű oldatrendszerek viszkozitásának számítása. Vértes Györggyel. – Az izoterm elpárologtatás vizsgálata háromkomponensű sóoldatokban. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964
mindkettő németül is: Acta Chimica, 1963)
Alkalmazott fizikai-kémia. Öntöszakmérnöki jegyz. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
Fizikai kémia bányaművelő hallgatók számára. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
Die Untersuchung der isothermen Verdampfung in dreikomponentigen Salzlösungen. (NME Idegennyelvű Közleményei, 1964)
Nagy elektromos vezetőképességű folyadékok és oldatok dielektromos jellemzőinek néhány mérési problémája mikrohullámú frekvenciatartományban. Gellén Györggyel. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1965)
Fejezetek a fizikai kémiából. Mélyfúrási geofizikus szakmérnöki jegyz. (Bp., 1966)
Die Viskositäts – und Leitfähigkeitsverhältnisse in der Alkali – Erdalkali – chlorid-Salzsäure–Wasser Systemen. (NME Idegennyelvű Közleményei, 1967)
A káderfejlesztés és a káderutánpótlás időszerű kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán. Káldor Mihállyal, Kiss Ervinnel. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
A Nehézipari Műszaki Egyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének munkássága. Összeáll. – Mn(II)SO4–kénsav–víz-rendszer fizikai-kémiai vizsgálata. Balla Béláné Achs Mártával, Bereczki Lászlóval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1968)
Általános kémia. 1. Balla Bélánéval. Egy. jegyz. (Bp., 1969)
Al(OH)3–NaOH–H2O-rendszer vizsgálata elektrokémiai úton. Szita Lajossal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1970
angolul: Electrochimica Acta, 1970)
Pácoldatok reveoldó-képességének vizsgálata a vas(II)-tartalom és a hőmérséklet függvényében. Balla Bélánéval. (Korróziós Figyelő, 1970)
Fizikai kémia. Egy. jegyz. Bereczki Lászlóval. (Bp., 1972)
Öntödei bentonitos formázókeverékek vizsgálata pH-mérés alapján. Báder Imrével, Szita Lajossal. – Öntödei formázókeverékek pótlandó bentonit mennyiségének meghatározása pH-mérés alapján. Báder Imrével, Szita Lajossal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1972)
Comparative Study of the Variations in the Properties of Binary Solutions on Temperature Change or on Addition of a Third Component and Its Application. Báder Imrével. (Acta Chimica, 1972)
Fém-klorid–H2O- és fém-klorid–HCl –H2O-típusú elektrolitoldatok fizikai-kémiai vizsgálata. Doktori értek. (Miskolc, 1973)
The Hydration Number – A Classification Parameter for the Comparative Structural Study of Electrolyte Solutions. Achs-Balla Mártával. (Acta Chimica, 1973)
Gondolatok a kémia felsőoktatási pedagógiájához. (Felsőoktatási Szemle, 1974)
A környezetvédelmi képzés helyzete és irányai a Nehézipari Műszaki Egyetemen. – Fémolvadékok viszkozitásának vizsgálata kapilláris viszkoziméterben. Wéberné Kovács Évával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1975)
Az AgCl–KCl–CaCl2 olvadékrendszer termodinamikai vizsgálata. Többekkel. – Felületaktív anyagok vizes oldatainak néhány termodinamikai sajátosságáról. Bedő Zsuzsával. – A nátrium-aluminát oldatok szerkezetéről. 1–2. Szita Lajossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
Fizikai kémia. A környezetvédelmi módszerek fizikai-kémiai alapjai. Bereczki Lászlóval, Hegedűs Bélával. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. 1–2. kiad. Bp., 1975)
Általános kémia. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1975–1976
2. kiad. 1977)
A felületi jelenségek szerepe a kohászati gyakorlatban. Báder Imrével. – A kohászati határfelületi jelenségek elméleti alapjai. Báder Imrével. – Cd-amalgámok viszkozitásának vizsgálata. Wéberné Kovács Évával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1976)
Határfelületi jelenségek az öntészeti gyakorlatban. Báder Imrével. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1977)
Kis cinktartalmú cinkamalgám-olvadékok fizikai-kémiai vizsgálata a viszkozitás és termodinamikai adatok alapján. Wéberné Kovács Évával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1977)
Az oldhatóság és az oldatszerkezet összefüggése töményvizes fém-klorid oldatokban. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977)
Micelláris oldatok kalorimetriás vizsgálata. 1–2. Bedő Zsuzsával, Danielsson Ingvarral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977–1978)
Szilárd elektrolitok alkalmazási lehetőségei fémolvadék és gázelegy oxigéntartalmának meghatározására. Báder Imrével, Sulyok Andrással. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1978)
A környezetvédelmi oktatás a műszaki felsőoktatási intézményekben. (Felsőoktatási Szemle, 1978)
Acélolvadék oldott oxigéntartalmának mérése Siemens–Martin-kemencében. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1979)
Connection between Electric Conductivity and Viscosity in Aqueous and Hydrochloric Metalchloride Solutions. Báder Imrével. (Acta Chimica, 1979)
Biner micelláris oldatrendszerek vizsgálata. 1–2. Bedő Zsuzsával. – Az AgCl–BaCl2 és az AgCl–SrCi2 olvadékrendszer termodinamikai vizsgálata. Szakszon Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
Megemlékezés Schenek István professzor munkásságáról, születésének 150. évfordulója alkalmából. (NME Közleményei. II. sorozat. Kohászat, 1980)
Fizikai kémia. Egy. tankönyv. (Bp., 1980
2. jav. kiad. 1988
3. jav. kiad. 1991)
Gázhidrátok. Balláné Achs Mártával. (Bp., 1980
németül és angolul: Studies in Organic Chemistry. Gas Hydrates. Bp.–Amsterdam, 1983)
Galliumforraszok alkalmazási lehetőségeiről. Wéberné Kovács Évával. (Magyar Alumínium, 1981)
Az összefüggő anyagi rendszerek belső és felületi szerkezetének felderítésére szolgáló korszerű főbb fizikai-kémia módszerek. Elvek, alapok, alkalmazási területek. (Az NME kiadványa. Miskolc, 1981)
A hidrogénkötés tanulmányozása vizes–szerves oldószerelegyekben Raman-spektroszkópiai úton. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983)
A Nehézipari Műszaki Egyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének munkássága. Szerk. (Miskolc, 1983)
Nemionos felületaktív anyagok micelláris oldatainak szerkezeti vizsgálata. Bedő Zsuzsával, Lakatos Istvánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
Alumíniumötvözetek termodinamikai vizsgálata elektrokémiai módszerrel. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1984)
Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Szerk. 36 melléklettel. (Bp., 1984
2. kiad. 1987
4. kiad. 1992)
Fizikai-kémiai példatár. Szerk. (Bp., 1986
2. kiad. 1990)
A szilárd elektrolitok és alkalmazásuk az elektrokémiai méréstechnikában. Báder Imrével. (Magyar Kémikusok Lapja, 1987)
A gázhidrátképződés és a szelektív dúsítás lehetőségének vizsgálata inertgáztartalmú földgázokban. Balláné Achs Mártával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1987)
Néhány korrózióálló acél lyukkorróziós stabilitásának elektrokémiai vizsgálata. Török Tamással, L. Varsányi Magdával. (Korróziós Figyelő, 1988)
Rézolvadék oldott oxigéntartalmának mérése szilárd elektrolitos mérőmódszerrel. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1988)
A nagyolvasztói gáztisztítói iszap vizsgálata cinktartalmának csökkentése szempontjából. Tóthné Erős Mártával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1989)
Környezetkímélő, zsírtalanító és olajlemosó micelláris oldat. Többekkel. (Gépgyártástechnológia, 1991)
Kémia műszakiaknak. Egy. tankönyv. Szerk. (Bp., 1991
2. kiad. 1995
3. kiad. 1998
4. kiad. 2002)
Stabil sztöchiometriájú fémboroidok elektrokémiai szintézisének kémia-termodinamikai kritériumai. Deviatkin Szergejjel és Kaptay Györggyel. (Termodinamikai előadások. Szerk. Lámer Géza. Bp., 1994)
Entalpia-entrópia kompenzáció nemionos tenzidek micelláris oldataiban. Bedő Zsuzsával, Lakatos Istvánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1996)
Kommunális hulladék elgázosítása és olvasztása oxigénbefúvással. – Szűrőporok újrahasznosítása direkt befúvatás útján vagy az agglomerátumok felhasználásával aknás kemencékben. – A műanyaghulladékok újrahasznosítása nagyolvasztóba történő befúvással. (Műszaki Információ, 2001)
A magnézium újrahasznosítása. – Hulladék-műanyagok alkalmazása nagyolvasztó égetési hatásfokának javítására. – Erdey-Grúz Tibor és a hazai oldatszerkezeti kutatások. – Hő- és áramtermelés szennyvíztisztítókban. (Műszaki Információ, 2003)
írásai a Környezetvédelmi füzetekben: Biztonságos hulladéklerakók – természetes és mesterséges szigetelőanyagok kiválasztása a hulladékokkal való kompatibilitás függvényében. (Bp., 1991)
Kémiai módszerek fém- és fémvegyület-tartalmú veszélyes hulladékok kezelésére. (Bp., 1993)
A környezettudat alakítása és a környezeti nevelés kérdései különböző szinteken és területeken. (Bp., 1993)
Hulladékok és veszélyes hulladékok minimalizálásának kérdései és lehetőségei. (Bp., 1993)
Veszélyes hulladékok termikus kezeléssel végzett ártalmatlanításának problémái és megoldásai. (Bp., 1994)
Veszélyeshulladék-lerakók. Követelmények és előírások. (Bp., 1994)
Radioaktív hulladékok átmeneti és végleges tárolása. (Bp., 1995)
Egészségügyi hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának elvei és gyakorlata. (Bp., 1995)
Hulladékdepóniák megújítása. Élettartam-növelés, kapacitásbővítés, újrahasznosítás. (Bp., 1996)
Föld alatti olajvezetékek és tárolótartályok környezeti veszélyei és elhárításuk. (Bp., 1996)
Használt és hulladék akkumulátorok és galvánelemek környezetvédelmi szempontból helyes kezelése. (Bp., 1997)
Hulladéktárolás felhagyott bányákban. (Bp., 1997)
A környezettudat alakítása és a környezetvédelem oktatása. (Bp., 1998)
A szennyvízkezelés korszerű zsír- és olajelválasztási technológiái. (Bp., 2000)
Régi hulladéklerakók – depóniák – problémái. (Bp., 2001)
visszaemlékezései: Emlékezés a csornai zsidóság történetére. Tanulmányok és adattár. (Bp., 2007)
Egy munkaszolgálatos története 1944–1945-ben. Otthontól otthonig… Visszaemlékezés 65 évvel később. (A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár kiadványa. Jókai füzetek. Pápa, 2009)
Egy pápai bencés kisdiák emlékei a XX. század viharos közepéről. (A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár kiadványa. Jókai füzetek. Pápa, 2011)
ford.: Pavlov, K. F.–Romankov, P. G.–Noszkov, A. A.: Vegyipari műveletek és készülékek számításai. Ford. Gyenes Péterrel. (Bp., 1958)
Radiokémiai praktikum. Ford. (Bp., 1959)
Miscsenko, K. P.: Mendelejev oldatelmélete. Ford. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
Brodszkij, A. I.: Az izotópok alkalmazása a kémiai szerkezet és a reakciómechanizmusok tanulmányozására. Ford. (MTA VII. Osztálya Közleményei, 1961)
Dolgov, B. N.: Katalízis a szerveskémiában. Ford. Dessewffy Olivérrel és Radics Lajossal. (Bp., 1961)

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Kaptay György–Török Tamás: B. E. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 2012)
B. E. (Korróziós Figyelő, 2013)
a család történetéről: www.centropa.hu

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője