Bérces Tibor
Bérces Tibor

2023. december 8. Péntek

Bérces Tibor

kémikus

Születési adatok

1932. május 20.

Németbóly, Baranya vármegye

Halálozási adatok

2007. augusztus 10.

Budapest

Temetési adatok

2007. augusztus 31.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Bérces Ferenc tanító, Kőnig Jolán. F: Gilyán Eszter kémikus. Leánya: Bérces Éva.

Iskola

A Mohácsi Városi Gimnáziumban éretts. (1950), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1955), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE Szervetlen Kémiai és Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport tud. segédmunkatársa (1955–1960), tud. munkatársa (1960–1967), az Általános és Fizikai Kémiai Tanszék Gázreakció-kinetikai Kutatócsoport tud. főmunkatársa (1968–1979); közben Edinburgh-ben vendégkutató (1960–1961). Az MTA KKKI, ill. Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézet tud. tanácsadója (1979–2002), kutatóprofesszora (2002–2007) és a Reakciókinetikai Osztály Gázkinetikai és Fotokémiai Csoport vezetője (1979-től). C. egy. tanár (1979-től). Az MTA–TMB-n Szabó Zoltán Gábor aspiránsa (1959–1962). Gázfázisú gyökreakciók kinetikájával, elsősorban az etilén és a bróm közötti termikus addíció reakciókinetikai vizsgálatával, kémiai kötéserősségek kutatásával fogl. A kvantitatív fotokémiai módszerek egyik magyarországi bevezetőjeként a salétromsav fotolízisét, majd különböző alifás aldehidek fotolízisét kutatta. Elsőként vizsgálta Magyarországon a légköri ózonfogyasztás problémáit.

Elismertség

Az MTA Reakciókinetikai és Katalízis Munkabizottság tagja (1966–1985), a Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság elnöke (1991–1993 és 1994–1997). A Szegedi Akadémiai Bizottság tagja (1973–1979), a Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság tagja (1985–1995), majd elnöke (1996-tól). Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság tagja (1993-tól). Az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) magyar nemzeti bizottsága, a Combustion Institute magyar nemzeti bizottsága és a IUPAC Comission on Chemical Kinetics tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (1980), Állami Díj (1985).

Szerkesztés

Az International Journal of Chemistry Kinetics szerkesztőbizottságának tagja (1991–1993).

Főbb művei

F. m.: A szulfulklorid termikus bomlásának mechanizmusa. Szabó Zoltánnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
A kémiai kötéserősségek konzisztenciája. Szabó Zoltánnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
The Reactions of Methoxyl Radicals with Cyclopropane and Isobutane. Trotman-Dickinson, A. F.-fel. (Journal of Chemical Society, 1961)
Az etilén brómozása gázfázisban. A termikus addíció kinetikája és mechanizmusa alacsony hőmérsékleten. Kand. értek. (Szeged, 1963)
A propán termikus bomlása. Márta Ferenccel, Zalotai Lajossal. (Kémiai Közlemények, 1974)
A kötésdimociációs potenciális energia és kötéstávolság empirikus összefüggése. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
A+BC → AB+C típusú hidrogénatom lehasítási reakciók Arrhenius paramétereinek kísérleti meghatározása félempirikus módszerrel. Doktori értek. (Szeged, 1978)
Effect of Pressure on the Primary Photochemical Processes of n-butyraldehide at 313 nm. Förgeteg Sándorral, Dóbé Sándorral. (Reaction Kinetics Katalysis Letters, 1978)
Gas-Phase Decomposition and Isomerization Reactions of 2-pentoxy Radicals. Dóbé Sándorral, Márta Ferenccel. (International Journal of Chemistry Kinetics, 1986)
Kinetics of Ketyl Radical Reactions Occurring in the Photoreduction of Benzophenone by Isopropyl Alcohol. Többekkel. (Ber. Bunsenges. Physische Chemie, 1988)
Influence of Geometry on the Emitting Properties of 2,3-naphtalimides. Többekkel. (Journal of American Chemical Society, 1992)
Rate Constants of the Reactions of OH Radicals with Cyclopropane and Cyclobutane. Többekkel. (International Journal of Chemistry Kinetics, 1992)
Kinetics of the Reaction between Hydroxyl Radicals and Hydrogen Atoms. (Journal of Physical Chemistry, 1994)
Az oldószer- és geometriai-relaxáció által indukált kettős lumineszcencia egységes modellje. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1994. ápr. 19.)
Comprehensive Model of the Photophysics of the N-phenyl-naphtalimides. (Journal of Physical Chemistry, 1996)
Direct Kinetic Studies of the Reactions Br+CH3OH and CH2OH+ HBr. The Heat of Formation of CH2OH. Többekkel. (Journal of Physical Chemistry, 1996)
Kinetics of the Reactions of Bromine Atoms with Series of Aliphatic Aldehydes at 298 K. Többekkel. (Ber. Bunsenges. Physische Chemie, 1998)
A gyökreakciók sokszínű világa: a reakciók kinetikája és termokémiája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1998. nov. 17.
Székfoglalók. 1995–1998. Bp., 2000)
Direct Kinetic Study of the Reaction of OH Radicals with Methyl-ethyl-ketone. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője