Beöthy Leó
Beöthy Leó

2024. június 20. Csütörtök

Beöthy Leó, bessenyői és örvendi

közgazdász, statisztikai író, műfordító

Születési adatok

1839.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1886. január 5.

Budapest


Család

Sz: Beöthy Sándor helytartótanácsos.

Iskola

Három gimnáziumi osztályt végzett, majd édesapja magánúton taníttatta. Tizennégy éves korától autodidakta: számos nyelven tanult, majd szépirodalommal és közgazdaságtannal fogl. Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.).

Életút

A Hölgyfutár munkatársa (1860–1863), a Magyar Gazda szakírója (1864–1865), a Hon c. lap közgazdasági rovatvezetője (1865– 1867). A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium tisztviselője (1867–1883), c. osztálytanácsosi rangban (1877-től). Az Országos Statisztikai Hivatal aligazgatója (miniszteri osztálytanácsosként, 1883–1886). Első írásai a temesvári Delejtűben jelentek meg (Thőbey álnéven, 1858–1859), majd elbeszéléseket közölt a Hölgyfutárban (hol Octavia c. eredeti regénye is megjelent, 1860–1863). Piso címmel egy szomorújátékot is írt. Műfordítóként elsősorban francia irodalmat (pl. Verne egy művét) tolmácsolt. Társadalomtudományi munkásságára erősen hatott a darwinizmus és a pozitivizmus. Magyarországon elsőként végzett társadalomnéprajzi kutatásokat. A korszerű statisztikai kutatások egyik magyarországi úttörője is.

Elismerés

Az MTA Jutalma (1875), Marczibányi-jutalma (1882).

Szerkesztés

A Hölgyfutár munkatársa (1860–1863), a Magyar Gazda szakírója (1864–1865), a Hon c. lap közgazdasági rovatvezetője (1865– 1867). Az Országos Statisztikai Hivatal Évkönyvei és az Országos Statisztikai Hivatal Közleményei szerkesztője (1867–1885).

Főbb művei

F. m.: Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1867. (Pest, 1868)
A kereskedelem. (Statistikai előadások. 6. Pest, 1869)
Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1869. (Pest, 1871)
Magyarország bányászata az 1868–69. években. (Pest, 1872)
Magyarország bányászata az 1870–71. években. (Pest, 1873)
Juda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmnáy. (Értekezések a történeti tudományok köréből. IV. köt. 3. Bp., 1874)
A bankügy elmélete, különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra. (Bp., 1875)
Magyarország bányászata az 1872–73. években. (Bp., 1875)
Magyarország statisztikája. Zsebkönyv. A IX. statisztikai nemzetközi congressus alkalmából a m. kir. stat. hivatalban szerk. Keleti Károllyal. (Bp., 1876)
Nemzetlét. Tanulmány a társadalmi tudományok köréből Magyarország jelen helyzetének megvilágosítására és orvoslására. (Bp., 1876)
A társadalom keletkezéséről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1878. márc. 11.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. V. köt. 3. Bp., 1878)
Magyarország vasútai 1876-ban. (Bp., 1879)
Magyarország vasútai 1878-ban. (Bp., 1880)
A társadalmi fejlődés kezdetei. (Bp., 1882)
ford.: Utazás a föld központja felé. Reg. Verne Gyula után fordította. (Pest, 1865
2 kiad. 1878)
Egy jegyző orra. Szerelmi történet a múlt századból. Reg. About Edmund után fordította. (Pest, 1865)
Természet ellen. I–II. Reg. Rahel után fordította. (Pest, 1864).

Irodalom

Irod.: György Endre: Emlékbeszéd B. L. l. tagról. (Bp., 1892)
Zsigmond Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. B. L. (Bp., 1974)
Zsigmond Gábor: B. L. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője