Beöthy László
Beöthy László

2021. szeptember 19. Vasárnap

Beöthy László, bessenyői és örvendi

politikus

Születési adatok

1860. június 4.

Hencida, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1943. október 28.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Nagyváradon végezte, a bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett, tanulmányait Bécsben és Berlinben egészítette ki (1886-ig).

Életút

Bihar vm. aljegyzője (1886–1890), a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Élesdi választókerület, 1890–1893). Bihar vm. és Nagyvárad főispánja (1893–1905). A Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője (Hosszúpályi választókerület, 1910–1918). A koalíció kormányzása idején (1906–1910), ill. az 1918-as forradalom kitörését követően hencidai birtokán gazdálkodott. Kereskedelemügyi miniszter (1911. okt. 18.–1913. júl. 13.). Bihar vm. törvényhatósága megbízásából a Felsőház tagja (1927–1943); második (1927–1935), majd első alelnöke (1935–1939). Az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnöke (1916–1931), elnöke (1931–1943). A Debrecen–Nyírbátori HÉV Rt. elnöke. A Magyar Általános Hitelbank alelnöke (1938–1943), a Tisza István Emlékbizottság és a Tisza István Társaskör vezetőségi tagja.

Főbb művei

F. m.: Vitás kérdések a törvényhatósági élet köréből. (Nagyvárad, 1908)
gr. Tisza István arcképének Biharvármegye székházában, Berettyóújfaluban … történt leleplezése alkalmával B. L. által elmondott emlékbeszéd. (Bp., 1924).

Irodalom

Irod.: Schandl Károly: A magyar szövetkezés negyven éve. (Bp., 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013