Beöthy Konrád
Beöthy Konrád

2022. január 17. Hétfő

Beöthy Konrád, bessenyői és örvendi

orvos, igazságügyi orvos

Születési adatok

1898. április 9.

Gyapoly, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1958. július 5.

Pécs


Család

Sz: Beöthy Kálmán rendőrkapitány, Marjai Erzsébet. Testvére: Beöthy Kálmán (1896–1971) csendőrtiszt, szerkesztő.

Iskola

Nagyváradon éretts. (1916), az I. vh. végén frontszolgálatot, majd katonai szolgálatot teljesített (1916–1924), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1926), a törvényszéki orvostani vizsgáló eljárások tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1931), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

Az I. vh.-ban az orosz és az olasz fronton harcolt (1916–1917), olasz hadifogságba esett (1917–1919), majd a Nemzeti Hadseregben szolgált (1920–1924). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Törvényszéki Intézet díjtalan, majd díjas gyakornoka (1925–1926), egy. tanársegéde (1926–1932), egy. adjunktusa (1932––1940). Magyar állami ösztöndíjjal Bécsben, Brüsszelben, Párizsban, Berlinben, Modenában, Innsbruckban és Bolognában tanult (1927–1930), majd a glasgow-i törvényszéki orvostani intézet Rockefeller-ösztöndíjas vendégkutatója (1933–1934). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem magántanára (1931–1938), az igazságügyi orvostan ny. rk. tanára (1938–1940), a nagyváradi állami kórház Pathológiai Osztályának főorvosa (1940–1944), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Pathológiai Intézetének igazgatója (1944 ősze–1945), az államváltás után a Marosvásárhelyre költözött magyar nyelvű patológiaoktatás vezetője (1945. dec. 13.–1946. aug. 31.). A Pécsi Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan ny. r. tanára (1948–1952), a POTE Törvényszéki Orvostani Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1952–1958). Törvényszéki orvostannal, különböző orvostani vizsgálatokkal (pl. vércsoport-meghatározások, a vér alkoholtartalmának meghatározása stb.) fogl.

Emlékezet

Pécsett temették el, sírját védetté nyilvánították (2005-ben).

Főbb művei

F. m.: Méhtályog áttörése a hasüregbe következményes halálos hashártyagyulladással. – Myelitis e compressione. – A vércsoportok s azok jelentősége, különös tekintettel a törvényszéki orvostanra. (Gyógyászat, 1928)
Thermophorként alkalmazott, rozoga villamoslámpák által okozott halál. (Bp., 1929)
Veleszületett kétoldali mellékvesehiány járulékos mellékvesével. Szalay Józseffel. (Gyógyászat, 1929)
A gyomorcsukó ellenállásának kísérletes megállapítása és annak értékelése vízben talált újszülöttek élveszülöttségét illetőleg. (Gyógyászat, 1931)
A holttest ruházata átvizsgálásának fontossága. (Magyar Jogi Szemle, 1931)
A kétpengéjű kés alkalmazása s a zsír quantitativ meghatározása halálos pulmonalis zsírembóliánál. (Bp., 1931)
Külföldi törvényszéki orvostani intézetekben tett tapasztalataim. (Bp., 1931)
Megbízhatók-e a vércsoportmeghatározások eredményei apasági keresetekben? (Bp., 1931)
A férfi tehetelensége. (Bp., 1932)
A súlyos testi sértés és súlyos sérülés. (Bp., 1932)
Hirtelen halál és status thymicolymphaticus. (Bp., 1934)
A szűrt ibolyántúli fény alkalmazása a törvényszéki orvostanban. (Bp., 1934)
Hogyan lehet haj- és szőrszálmetszeteket készíteni? A haj- és szőrszál alkotórészeinek electív festéssel való elkülönítése. Martin, F. W.-vel. (Bp., 1934)
A láz esetleges hatása a tanúvallomásban. (Csendőrségi Lapok, 1936)
A vér alkoholtartalmának meghatározása. Az orvosi bizonyítványokról. (Magyar Pathológusok Társasága Kiadványa, 1936)
Érdekesebb törvényszéki orvostani esetek. (Magyar Pathológusok Társasága Füzete. Debrecen, 1940)
Törvényszéki (bírósági) orvostan. Ökrös Sándorral, Fazekas I. Gyulával. Egy. jegyz. (Szeged, 1951)
Igazságügyi orvostan. Egy. jegyz. (Pécs, 1956).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője