Beöthy Dezső
Beöthy Dezső

2021. szeptember 19. Vasárnap

Beöthy Dezső

honvéd tábornok, politikus

Születési adatok

1885. április 2.

Püspökladány

Halálozási adatok

1956. március 11.

Veszprém


Család

Sz: Apja Veszprémben törvényszéki bíró volt.

Iskola

Középiskoláit Veszprémben végezte, a Ludovika Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a munkácsi 11. gyalogezredhez (1905).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, áthelyezték a székesfehérvári 17., majd a veszprémi 31. honvéd gyalogezredhez (1912–1914). Az I. vh.-t különböző harctereken mint század-, ill. zászlóalj-parancsnok, majd ezred-segédtiszt harcolta végig (1914–1918). Az összeomlás után tovább szolgált az új magyar hadseregben, különböző csapattiszti beosztásokat töltött be. A veszprém-jutasi altisztképző és nevelőintézet tanára (1927). Ezredesi rendfokozatban a jutasi Kinizsi Pál csapattisztképző iskola parancsnoka (1935–1938. aug. 1.). Nyugállományba helyezték (1938. nov. 1.), c. tábornok. A II. vh. után nyugdíját megvonták, kitelepítették Felsőörsre. A Magyar Élet pártja helyi elnökeként aktívan részt vett a veszprémi közéletben: országgyűlési képviselő (Veszprémi választókerület, 1938–1944?).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013