Benedek Pál
Benedek Pál

2023. december 9. Szombat

Benedek Pál

vegyészmérnök

Születési adatok

1921. április 26.

Budapest

Halálozási adatok

2009. szeptember 6.

Budapest

Temetési adatok

2009. szeptember 17.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Grünwald Jolán. Apja kiskereskedő volt. F: Radó Magdolna bíró. Két gyermekük született.

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. (1945), műszaki doktori okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1987. máj. 8.).

Életút

A bp.-i Eötvös József Reálgimnáziumban éretts. (1939), a JNMGE Kémiai Technológia Tanszékén Varga József tanársegéde (1945–1948), egy. adjunktusa (1948); közben az École Nationale Superieure du Petrole ösztöndíjasa és az Institute Francais du Petrole munkatársa. A Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet (MÁFKI) tud. munkatársa, a Fizikai Kémiai Osztály vezetője (1948–1955 és 1958–1964); közben mb. igazgatóhelyettes is (1955–1958), a Vegyipari Tröszt Fejlesztési és Technológiai Főosztályának vezetője (1964–1968), a Magyar Vegyipari Egyesülés Mérnöki Iroda főosztályvezetője (1968–1975), a Vegyipari Számítástechnikai Társulás tud. tanácsadója (1975–1979). A BME veszprémi Nehézvegyipari Kar, ill. a Veszprémi Vegyipari Egyetem Fizikai Kémia Tanszék egy. docense (1950–1957), tanszékvezető egy. tanára (1957. okt. 24.–1964. jún. 30.), az ELTE TTK Kémiai Kibernetikai Laboratórium egy. tanára (1964. júl. 1.–1991. dec. 31.). Az USA-ban Fulbright-ösztöndíjas vendégkutató, ill. a Yale és az Akron Egyetemek vendégprofesszora (1984–1985). A Szovjetunióban, az Össz-szövetségi Földgáz Kísérleti Intézet és a Központi Repülőgépmotor-hajtó és Kenőanyag Kísérleti Intézet vendégkutatója (1952–1953). Tudományos pályafutásának kezdetén a MÁFKI-ban a magyar ásványolajok vizsgálatának új módszerét dolgozta ki (1948), majd érdeklődése a parciális oxidáció termodinamikája, a metán parciális oxidációja, ill. a folytonos üzemű gázkromatográfia technológiájának vizsgálata felé fordult (1950-től). Tisztázta az ún. hiperszorberek működésének technológiai körülményeit és megtervezte a nagyüzemi berendezés első európai prototípusát, amelyet Magyarországon készítettek el. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a nehézvegyipari eljárások fizikai-kémiai alapjainak kutatása, kémiai hálózatok tervezése, teljes technológiai termelő modellek komplex matematikai modellezése és szimulációja terén. Jelentős tudományszervező tevékenysége is. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen az egyetemi reform alapelveinek kidolgozója (1960–1961).

Emlékezet

Veszprémben (Kiss Lajos lakótelep 2/b) és Budapesten (I. kerület Dísz tér 8., ill. VI. kerület Városligeti fasor 32.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Veszprémi Egyetem díszdoktora (1999).

Elismerés

Munka Érdemrend (1952; bronz, 1960; arany, 1981), Wartha Vince-emlékérem (1961), Akadémiai Díj (1965 és 1970), Varga József-díj (1997).

Főbb művei

F. m.: A laboratóriumi szaggatott lepárlás. 1–2. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
Benzinek molekuláris analízisével kapcsolatos desztillációs kérdések, tekintettel a tiszántúli ásványolajra. Egy. doktori értek. (Bp., 1949)
Szénhidrogének és ásványolajpárlatok termikus tulajdonságai. (Bp., 1949)
A földgáz kémiai technológiája. (A MÁFKI kiadványa. Bp., 1949)
Az acetilén-kémia újabb eredményei. 1–2. – A földgáz kémiai technológiája. (Magyar Kémikusok Lapja, 1949)
A technikai színvonal emelése az ötéves tervekben. – A tudományos kutatás néhány kérdése. – Új műegyetemeink. (Természet és Technika, 1949)
Wartha Vince. – Ásványolaj és földgáz Magyarországon. (Természet és Technika, 1951)
A metán parciális oxidációja acetilénre és szintézis-gázra. László Antallal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1951)
Nomogrammok ásványolajipari számításokhoz. Egy. jegyz. 25 táblával. (Veszprém, 1951)
A kémiai technológiai számítások fizikokémiai alapjai. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1951–1954)
A kémiai technológia tudományának fejlődése. Polinszky Károllyal, Varga Józseffel. (A magyar tudomány tíz éve. 1945–1955. Szerk. Szilágyi Lilla. Bp., 1955)
A folytonos üzemű gázkromatográfia. Kand. értek. (Veszprém, 1955
megjelent, részben: Magyar Kémikusok Lapja, 1956
angolul: Continuous Gas Chromatography 1–7. Acta Chimica, 1958–1962)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem feladatai és lehetőségei a magyar vegyipar műszaki fejlesztésében. (Felsőoktatási Szemle, 1956)
A folytonos üzemű gázkromatografáló oszlop – hiperszorber – számítása. Szepesy Lászlóval. – A folytonos üzemű gázkromatográfia – hiperszorpció – technológiai problémái. Nagy Zoltánnal, Szepesy Lászlóval. (Magyar Kémikusok Lapja, 1958)
Propánbután kinyerés földgázból folytonos üzemű gázkromatográfiával – hiperszorpció – kísérleti üzemben. Illés Vendellel, Szepesy Lászlóval. (Bányászati Lapok, 1958)
A gázkromatográfia jelenlegi helyzete és fejlődésének irányai. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
A technológiai változók optimumának meghatározása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1961)
Stacionárius műveleti egységek szabadságfoka. Monográfia és doktori értek. is. (A MÁFKI kiadványai. Veszprém, 1961)
Fizikai kémia. 1–3. Egy. jegyz. (Veszprém, 1961–1964)
Adsorption of Gases and Gas Mixtures. Illés Vendellel, Szepesy Lászlóval. (Acta Chimica, 1963)
A vegyészmérnöki tudomány alapjai. László Antallal. (Bp., 1964
németül: Leipzig, 1965 és 1967
oroszul: Leningrád, 1970
franciául: Paris, 1972)
A műszaki színvonal állapothatározói. (Magyar Kémikusok Lapja, 1967)
Kőolajfinomító számítógépes komplex irányítása. (Bp., 1969)
A rendszertechnika és a vegyészmérnöki tudomány. 1–2. – Kísérlet a vegyészmérnöki tudomány axiomatikus tárgyalására. (Magyar Kémikusok lapja, 1969)
Kémiai egyensúly számítása lineáris programozással. Váczi Pállal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
A számítástechnika alkalmazásai. (Magyar Tudomány, 1972)
Reakciókinetika. Differenciálegyenletek. – Az elektronikus számítógépekről. Mezei Mihállyal. – A fizikai tulajdonságok becslése. A legkisebb négyzetek módszere. Antal Jánossal, Váczi Pállal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1973)
Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulációja. Többekkel. (A kémia újabb eredményei. 15. Bp., 1973
németül: Bp., 1977)
Mesterséges intelligenciák alkalmazása a kémiai tudományokban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. ápr. 9.
megjelent: Kémiai Közlemények, 1974)
Éghető gázelegy indukciós idejének számítása. A REDI-program alkalmazása. 1–2. Németh Andrással, Váczi Pállal. – Ecetsav-anhidrid gyártása aceton pirolízisével. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1974)
Vegyipari rendszertechnika. Bakos Miklóssal. (Veszprém, 1975)
Szerves szintézisút tervezése mesterséges intelligenciával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975)
A szervező vegyészmérnökképzés célja. (Tanulmányok a felsőoktatás köréből. 1976. Szerk. Palovecz János. Bp., 1977)
Komplex reagáló rendszerek szimulációja. Váczi Pállal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978)
Munka és szabadidő 2000-ban. (A mi világunk. Bp., 1978)
A magyar kőolajtudomány születése. (Természet Világa, 1979)
Örökzöld témák. A kutatás irányítása, tervezése és szervezése. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1979)
Az ásványolaj-tudomány jelentősége és feladatai. (Kémiai Közlemények, 1979)
The Separation of the C–4 Hydrocarbons. Preisich Miklóssal. (The C–4 Hydrocarbons and Their Industrial Derivatives. Oxford, 1980)
A petrolkémiai rendszerfejlesztés előzményei, lehetőségei és feltételei. (Magyar Kémikusok Lapja, 1981)
Állapotegyenletek. 1–5. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
The Influence of Changing the Liquid Phase Film Thickness on Column Efficiency. Ettre, L. S.-sel, Józsa L.-lel. (Chromatographia, 1984)
Folyadékok és gázok kémiai termodinamikája. Monográfia. Olti Ferenccel. (Számítástechnika a kémiában és a vegyiparban. Bp., 1985
angolul: New York, 1985)
A modul-elv. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1988. febr. 16.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1991)
A petrolkémiai kutatás kezdetei Magyarországon. In memoriam Freund Mihály. (Magyar Tudomány, 1991)
Emlékezések Varga Józsefre. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1991)
Energia, anyag, információ. (A kémia újabb eredményei. 78. Bp., 1994)
Kémiai termodinamika – vegyészmérnöki termodinamika. (Termodinamikai előadások. Szerk. Lámer Géza. Bp., 1994)
Gerecs Árpád. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Elhangzott: 2003. szept. 9. megjelent: Bp., 2006)
szabadalmai: Eljárás acetilén kivonására kis acetiléntartalmú széndioxidot is tartalmazó gázelegyekből folytonos üzemű gázkromatográfiával. Többekkel. (1956)
Eljárás és készülék acetilén és szintézisgáz együttes előállítására szénhidrogéngázok részleges elégetésével. Többekkel. (1959).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Szepesváry Pál: Ezen el kell gondolkodni, ezt analizálni kell. Beszélgetés B. P.-lal. ( HYPERLINK „http://www.ch.bme.hu” www.ch.bme.hu 2000)
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője