Benedek Jenő
Benedek Jenő

2021. október 19. Kedd

Benedek Jenő

jogász

Születési adatok

1908. február 18.

Fiume

Halálozási adatok

1966. november 24.

Pozsony mellett


Család

Az újpesti reálgimnáziumban éretts. (1926), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1931), Budapesten egységes ügyvédi–bírói vizsgát tett (1935). A jóléti igazgatás tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1949).

Iskola

Újpesten ügyvéd (1936–1943), a II. vh. végén munkaszolgálatot teljesített (1943–1944). A debreceni ideiglenes nemzeti kormány által megalakított Népjóléti Minisztérium miniszteri tanácsosaként a kormány által kiadott törvények és rendeletek egyik kidolgozója (1945), a Népjóléti Minisztérium Társadalompolitikai Főosztályának vezetője (1946–1949 és 1950–1951. jan. 31.), a minisztérium átszervezése után az Egészségügyi Minisztérium titkárságvezetője (1951. febr. 1.–1957. aug. 31.). Az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke (1949. febr. 1.–1950). A Magyar Jogász Szövetség főtitkára (1957. szept. 1.–1961. jún. 30.), a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze és az Általános Felügyeleti és Polgári Jogi Főosztály vezetője (1961. júl. 1.–1966). A Debreceni Tudományegyetem magántanára (1949–1951). A Bírói–ügyvédi Vizsgabizottság tagja (1946–1950) és az ún. Jogi Reformbizottság tagja (1948). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

Életút

Egészségügyi joggal, elsősorban az 1945 utáni egészségügyi jogszabályok kodifikációs problémáival, szociálpolitikai, közigazgatási lakásjogi kérdésekkel, ill. a magyar munkásbiztosítók történetével fogl. Magyarországon az elsők között vizsgálta a szociális munka jogi szabályozásának lehetőségeit. Repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett. Magyar Népköztársasági Érdemrend (1950), Munka Érdemrend (1954), Szocialista Munkáért Érdemérem (1959).

Főbb művei

F. m.: Jóléti igazgatás. Összeáll. Mikesi Sándorral. (A közszolgálat könyvei. Bp., 1947)
Adatok Magyarország szociális helyzetére. (A Magyar–Szovjet Kereskedelmi Kamara Évkönyve. Bp., 1947)
A szociális védelem elvének érvényesülése közigazgatási lakásjogunkban. (Szociális szakszolgálat, 1947)
Szociálpolitika. (Falu és város. Közigazgatási és községpolitikai szemle, 1948)
A szociálpolitika szemlélete. (Szociális szakszolgálat, 1948)
Lakáskódex. A Magyar Köztársaság Kormányának 6.000/1948 Korm. számú rendelete a lakásügy ideiglenes rendezése tárgyában. Összeáll. (Bp., 1948)
Közegészségügyi és népjóléti igazgatás a tanácsrendszerben. (Állam és Közigazgatás, 1950)
Kuturális jogok a Szovjetunió Alkotmányában. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
Alkotmányunk a dolgozókért. – A szakszervezeti szociálpolitikai munka területei. (A népegészségőr könyve. Bp., 1950)
Az egészségügy szervezeti változásai. (Állam és Igazgatás, 1951)
Szociális igazgatás. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
A tanácsi beszámolók tapasztalatairól. (Állam és Igazgatás, 1952)
A szociális igazgatás egyes kérdéseiről. (Állam és Igazgatás, 1954)
Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye. I–VI. köt. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1954)
Munkaegészségügyi jogszabályok gyűjteménye. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1955)
Egészségügyi igazgatás. Államigazgatási iskolai jegyz. (Bp., 1955)
A kínai igazságszolgáltatás rendszeréről. (Társadalmi Szemle, 1960)
Részletek a korai magyar munkásbiztosítási jog köréből. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1963 és részletek: Jogtudományi Közlöny, 1965).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1966. dec. 10.)
B. J. (Magyar Jog, 1966)
Markója Imre–Christián Arnand: B. J. (Magyar Jog, 1967)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013