Benedek Árpád
Benedek Árpád

2023. december 9. Szombat

Benedek Árpád

újságíró, író, műfordító

Névváltozatok

Berger Árpád

Születési adatok

1870.

Győr

Halálozási adatok

1926. november 23.

Budapest


Család

Tanulmányai befejezése után a Győri Közlöny segédszerkesztője (1892–1893), a Fejérmegyei Közlöny szerkesztője (1893–1895), a Nagyvárad belső munkatársa (1895–1901). Az Arad és Vidéke társszerkesztője (1902–1905), főszerkesztője (1905–1906), egyúttal az aradi Függetlenség c. lap szerkesztője is. Felköltözött a fővárosba, ahol a Budapest c. lap munkatársa (1906-tól); közben uo. felelős szerkesztő is (1913). Az összeomlás után az új államok, elsősorban erdélyi napilapok és magazinok budapesti tudósítója (1921–1926).

Iskola

A századelő egyik jelentős erdélyi – aradi – újságírója, publicistája. Műfordítóként népszerű kortárs angol és francia szerzőket tolmácsolt. Arad és környéke kulturális emlékeinek összegyűjtésével, művelődés- és színháztörténetével is foglalkozott, színészanekdotákat is gyűjtött. Néhány írása Pillangó néven jelent meg.

Életút

Írásai, műfordításai, szépirodalmi munkái a fentieken kívül még elsősorban a Debreceni Ellenőrben (1891-től), a Nagyváradi Naplóban (1900-tól), a Szegedi Naplóban jelentek meg (1904-től).

Főbb művei

F. m.: Édes titkok. Regény. Pillangó álnéven. (Nagyvárad, 1895)
A vidéki színészvilág írásban és képben. Szerk. (Arad, 1901)
Vörösmarty első szobra. (Vörösmarty-album. Szerk. Solusinszky Imre. Bp., 1909)
ford.: Wildenbruch, Ernst: Lidércfény. Regény. (Egyetemes Könyvtár. Győr, 1895)
Du Boisgobey, Fortune: A bűn ösvényén. Regény (Egyetemes Könyvtár. Győr, 1897)
Prévost, Marcel: Megtépett mirtus. Regény. (Pécs, 1900)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője