Bene József
Bene József

2021. szeptember 27. Hétfő

Bene József

festőművész, grafikus

Születési adatok

1903. június 24.

Székelydálya, Udvarhely vármegye

Halálozási adatok

1986. május 20.

Ulm, NSZK


Család

A székelyudvarhelyi református kollégiumban éretts. (1922), a bukaresti Szépművészeti Akadémián Camill Ressu, George Demetrescu Mirea és Frederic Storck tanítványa (1924–1928).

Iskola

Főiskolai tanulmányait megelőzően a bukaresti Maison Agnes divatház női szabászatán dolgozott (1922–1924), Gyergyószentmiklóson (1928–1930), Székelykeresztúron (1930–1940), Marosvásárhelyen rajztanár (1940–1944), a képzőművészek marosvásárhelyi csoportjának alapító elnöke (1945–1948). A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola r. tanára, ill. főisk. tanára (1949–1972), a Főiskola dékánja és aligazgatója (1950-től).

Életút

Kompozíciós műveket, aktokat, tájképeket, portrékat, csendéleteket, enteriőröket festett, érdeklődéssel fordult a népművészet felé. Felújította, ill. kidolgozta az ókori festőtechnikák közül a viasszal kevert és hevítéssel rögzített festék alkalmazásán alapuló enkausztikát (1950-es évek). Az 1950-es években ő alapította meg a kolozsvári képzőművészeti főiskolán a textilosztályt. Számos mesekönyvet és erdélyi magyar szépirodalmi művet (főleg Benedek Elek és Sütő András munkáit) illusztrált. Özvegye 80 munkáját adományozta a Székely Nemzeti Múzeumnak (1977-ben). Állandó kiállítása Sepsiszentgyörgyön nyílt (a Bene József Galériában, 1978-tól). A Kemény Zsigmond Társaság tagja, a Román Képzőművészeti Szövetség kolozsvári fiókjának elnöke.

Emlékezet

A Román Képzőművészeti Szövetség díja (1958), érdemes művész (1964), a Kulturális Érdemrend I. osztályú rendjele (1973).

Kiállítások

F. kiállításai: egyéni: Brassó (1927)
Székelykeresztúr (1932)
Kolozsvár (1957)
Nagyvárad (1957)
Szatmárnémeti (1957)
Marosvásárhely (1967 és 1977)
Győr (1973)
Eger (1973)
csoportos: Kolozsvár (1973).

Főbb művei

F. m.: festményei: Nyugalom (1935)
Falusi reggel (1939)
Fürdőző fiúk (1942)
Báthori Boldizsár balladája (1978)
könyvillusztrációi: Fazekas Mihály: Mateia Gascarul. [Lúdas Matyi.] (Bucuresti, 1949)
Creanga, Ion: Gyermekkorom emlékei. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő. (Bukarest, 1950)
Kovács György: A szabadság útján. Moldvai csángók között. (Kolozsvár, 1950)
Creanga, Ion: Fehér szerecsen és más mesék. Ford. Sütő András. (Bukarest, 1951)
Kenyeres Pál: Győzelmes esztendő. Riport a bőrvelyi kollektív gazdaságról. (Kolozsvár, 1951)
Erdélyi Vera: Búzahombár. Elbeszélések. (Bukarest, 1953)
Sütő András: Emberek indulnak. Elbeszélések. (Bp., 1953
románul: Bucuresti, 1953)
Sütő András: Az új bocskor. Elbeszélések. Ill. Manole, Gabrielával. (Bukarest, 1954
németül: 1955)
Kormos Gyula: Nászajándék. Elbeszélések. (Bukarest, 1954)
Sütő András: Die Siebente. [A hetedik. Elbeszélések.] (Bukarest, 1954)
Nagy István: A mi lányaink. Regény. (Bukarest, 1954)
Horváth István: Balogh Eszti hajnala. Ifjúsági regény. (Bukarest, 1954)
Kovács György: Aranymező. Regény. (Bukarest, 1955)
Kádár Kata. Daljáték. Vers: Földi Janka, zene: Bihari Sándor. Ill. (Bukarest, 1956)
Benedek Elek: A táltos kecske. Mesék. Vál. Péterfy Emília. A bevezető tanulmányt Székely Erzsébet írta. (Bukarest, 1959
2. kiad. 1960
Minden gyermek könyve. 1. 3. kiad. 1971
románul: Bucuresti, 1971)
Kiss Jenő: Gyermeksíp. Versek. (Napsugár Könyvek. Bukarest, 1959)
Kovács György: Krisztina és a halálraítélt. Elbeszélés. (Marosvásárhely, 1959)
Méhes György: Három fiú meg egy lány. Ifjúsági regény. (Bukarest, 1960)
Nagy Olga: A vén pákász meséi. (Bukarest, 1960)
Alexandrescu, Grigore: Mesék. Ford. Deák Tamás. (Bukarest, 1961)
Székely János: Itthon vagyok. Lírai riport. Ill. Labancz Lászlóval, Porzsolt Borbálával. (Bukarest, 1961)
Nagy Olga: A kopasz király. Mesék. (Bukarest, 1963)
Kacsó Sándor: Száműzetéseim. Versek. (Bukarest, 1978).

Irodalom

Irod.: Olosz Egon: B. J. (Március, 1943)
Ágopcsa Mariann: B. J. (Új Élet, 1969. 14.)
Cs. Erdős Tibor: B. J. képei előtt. (Utunk, 1973. 51.)
Toca, Mircea: Iosif Bene. (Bucuresti, 1976)
Jánosházy György: B. J. Kismonográfia. (Bukarest, 1980)
Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. (Bukarest, 1993)
Kortárs művészeti lexikon. I–III. köt. Főszerk. Fitz Péter. (Bp., 1999–2001)
Molnár Dénes: Erdélyi műtár. Képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára. (Déva, 2002)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013