Bene József
Bene József

2024. június 19. Szerda

Bene József

festőművész, grafikus

Születési adatok

1903. június 24.

Székelydálya, Udvarhely vármegye

Halálozási adatok

1986. május 20.

Ulm, NSZK


Család

A székelyudvarhelyi református kollégiumban éretts. (1922), a bukaresti Szépművészeti Akadémián Camill Ressu, George Demetrescu Mirea és Frederic Storck tanítványa (1924–1928).

Iskola

Főiskolai tanulmányait megelőzően a bukaresti Maison Agnes divatház női szabászatán dolgozott (1922–1924), Gyergyószentmiklóson (1928–1930), Székelykeresztúron (1930–1940), Marosvásárhelyen rajztanár (1940–1944), a képzőművészek marosvásárhelyi csoportjának alapító elnöke (1945–1948). A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola r. tanára, ill. főisk. tanára (1949–1972), a Főiskola dékánja és aligazgatója (1950-től).

Életút

Kompozíciós műveket, aktokat, tájképeket, portrékat, csendéleteket, enteriőröket festett, érdeklődéssel fordult a népművészet felé. Felújította, ill. kidolgozta az ókori festőtechnikák közül a viasszal kevert és hevítéssel rögzített festék alkalmazásán alapuló enkausztikát (1950-es évek). Az 1950-es években ő alapította meg a kolozsvári képzőművészeti főiskolán a textilosztályt. Számos mesekönyvet és erdélyi magyar szépirodalmi művet (főleg Benedek Elek és Sütő András munkáit) illusztrált. Özvegye 80 munkáját adományozta a Székely Nemzeti Múzeumnak (1977-ben). Állandó kiállítása Sepsiszentgyörgyön nyílt (a Bene József Galériában, 1978-tól). A Kemény Zsigmond Társaság tagja, a Román Képzőművészeti Szövetség kolozsvári fiókjának elnöke.

Emlékezet

A Román Képzőművészeti Szövetség díja (1958), érdemes művész (1964), a Kulturális Érdemrend I. osztályú rendjele (1973).

Kiállítások

F. kiállításai: egyéni: Brassó (1927)
Székelykeresztúr (1932)
Kolozsvár (1957)
Nagyvárad (1957)
Szatmárnémeti (1957)
Marosvásárhely (1967 és 1977)
Győr (1973)
Eger (1973)
csoportos: Kolozsvár (1973).

Főbb művei

F. m.: festményei: Nyugalom (1935)
Falusi reggel (1939)
Fürdőző fiúk (1942)
Báthori Boldizsár balladája (1978)
könyvillusztrációi: Fazekas Mihály: Mateia Gascarul. [Lúdas Matyi.] (Bucuresti, 1949)
Creanga, Ion: Gyermekkorom emlékei. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő. (Bukarest, 1950)
Kovács György: A szabadság útján. Moldvai csángók között. (Kolozsvár, 1950)
Creanga, Ion: Fehér szerecsen és más mesék. Ford. Sütő András. (Bukarest, 1951)
Kenyeres Pál: Győzelmes esztendő. Riport a bőrvelyi kollektív gazdaságról. (Kolozsvár, 1951)
Erdélyi Vera: Búzahombár. Elbeszélések. (Bukarest, 1953)
Sütő András: Emberek indulnak. Elbeszélések. (Bp., 1953
románul: Bucuresti, 1953)
Sütő András: Az új bocskor. Elbeszélések. Ill. Manole, Gabrielával. (Bukarest, 1954
németül: 1955)
Kormos Gyula: Nászajándék. Elbeszélések. (Bukarest, 1954)
Sütő András: Die Siebente. [A hetedik. Elbeszélések.] (Bukarest, 1954)
Nagy István: A mi lányaink. Regény. (Bukarest, 1954)
Horváth István: Balogh Eszti hajnala. Ifjúsági regény. (Bukarest, 1954)
Kovács György: Aranymező. Regény. (Bukarest, 1955)
Kádár Kata. Daljáték. Vers: Földi Janka, zene: Bihari Sándor. Ill. (Bukarest, 1956)
Benedek Elek: A táltos kecske. Mesék. Vál. Péterfy Emília. A bevezető tanulmányt Székely Erzsébet írta. (Bukarest, 1959
2. kiad. 1960
Minden gyermek könyve. 1. 3. kiad. 1971
románul: Bucuresti, 1971)
Kiss Jenő: Gyermeksíp. Versek. (Napsugár Könyvek. Bukarest, 1959)
Kovács György: Krisztina és a halálraítélt. Elbeszélés. (Marosvásárhely, 1959)
Méhes György: Három fiú meg egy lány. Ifjúsági regény. (Bukarest, 1960)
Nagy Olga: A vén pákász meséi. (Bukarest, 1960)
Alexandrescu, Grigore: Mesék. Ford. Deák Tamás. (Bukarest, 1961)
Székely János: Itthon vagyok. Lírai riport. Ill. Labancz Lászlóval, Porzsolt Borbálával. (Bukarest, 1961)
Nagy Olga: A kopasz király. Mesék. (Bukarest, 1963)
Kacsó Sándor: Száműzetéseim. Versek. (Bukarest, 1978).

Irodalom

Irod.: Olosz Egon: B. J. (Március, 1943)
Ágopcsa Mariann: B. J. (Új Élet, 1969. 14.)
Cs. Erdős Tibor: B. J. képei előtt. (Utunk, 1973. 51.)
Toca, Mircea: Iosif Bene. (Bucuresti, 1976)
Jánosházy György: B. J. Kismonográfia. (Bukarest, 1980)
Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. (Bukarest, 1993)
Kortárs művészeti lexikon. I–III. köt. Főszerk. Fitz Péter. (Bp., 1999–2001)
Molnár Dénes: Erdélyi műtár. Képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára. (Déva, 2002)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője