Bélley Pál
Bélley Pál

2024. július 19. Péntek

Bélley Pál

könyvtáros, bibliográfus, szerkesztő

Születési adatok

1925. február 18.

Budapest

Halálozási adatok

1976. április 26.

Budapest


Család

Fia: Bélley Pál (1959–).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1948).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtárosa (1948–1972); a Nyomtatvány, ill. a Bibliográfiai Osztály (1953–1958), majd a Tájékoztatási Osztály vezetője (1958–1972). A magyar bibliográfiák bibliográfiája (Ferenczyné Wendelin Lídiával, 1956/57-től) és az Új bibliográfiai füzetek c. könyvészeti sorozatok szerkesztője (1958-tól). Számos bibliográfiát szerkesztett, ill. állított össze. Könyvtárosi pályája kezdetén közreműködött Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái c. biobibliográfiai kötetei – 1945 után meg nem jelent – munkálataiban. Könyvtárosként az OSZK irodalomtudományi segédkönyvtárának kialakítója, ill. a 2000 kötetes könyvtár 7000–8000 kötetessé való kibővítésének kezdeményezője. Az OSZK- ban 11 ex libris kiállítást szervezett (1972-ig).

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A magyar bibliográfiák bibliográfiája (Ferenczyné Wendelin Lídiával, 1956/57-től) és az Új bibliográfiai füzetek c. könyvészeti sorozatok szerkesztője (1958-tól). A Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának állandó külső munkatársa (1948–1975), az országosan ismertté vált Kíváncsiak Klubja szerkesztője (1953-tól), a Magyar Hírlap kulturális rovatvezető-helyettese (1972–1976). A Hasznos mulatságok sorozatszerkesztője (1958-tól), az OSZK Évkönyve szerkesztője (1958–1966). Könyv-, irodalom- és kultúrtörténeti cikkei a fentieken kívül még elsősorban a Könyvtárosban (1956-tól) és a Magyar Könyvszemlében jelentek meg (1958-tól).

Főbb művei

F. m.: Az „Így írtok ti” elődei. (Mosolytól a nevetésig. Szerk. Tiszay Andor, Zrinszky László. Bp., 1957)
Hézagok a magyar filológiai bibliográfiák terén, különös tekintettel a magyar irodalom és irodalomtudomány könyvészetére. (A modern filológiai kutatás és a könyvtári információs tevékenység. Debrecen, 1971)
Tudományos breviárium. Többekkel. (Bp., 1971)
Minerva nagy képes enciklopédia. 4. Település, városiasodás, emberi kommunikáció. Többekkel. (Bp., 1971)
Kíváncsiak klubja. Válogatás a Magyar Rádió műsorából. Gyűjtemény B. P. rádiós műsoraiból. Vál., sajtó alá rend. Bélley Pálné, Földes Gézáné. Ill. Hegedűs István. (Bp., 1978)
szerk.: Könyvtári mintakatalógus tömegkönyvtárak számára. Összeáll. (Bp., 1954)
Mickiewicz Magyarországon. Bibl. Összeáll. Kozocsa Sándorral. (Új bibliográfiai füzetek. 1. Bp., 1955)
Pénz! Pénz! Pénz! Érdekességek a pénzről. Ill. Andor Loránd. (Hasznos mulatságok. 6. Bp., 1958)
Műszaki bibliográfia. 1900–1955. Jánszky Lajossal, Kondor Imrével. (Bp., 1959)
A nyelvek világában. Ill. Andor Loránd. (Hasznos mulatságok 7. Bp., 1959)
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. 1956/57. Összeáll. Ferenczyné Wendelin Líviával. (Bp., 1960)
Die Bibliographie in den europäischen Landern der Volksdemokratie. (Leipzig, 1960)
Műszaki bibliográfia. 1956–1960. Jánszky Lajossal, Kondor Imrével. (Bp., 1962)
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. 1958/60. Összeáll. Ferenczyné Wendelin Líviával. (Bp., 1963)
sajtó alá rend.: Gárdonyi Géza: Fehér Anna. Betyár-történet. A bevezetőt írta. Ill. Bod László. (Népszerű drámák. 16. Bp., 1955)
Heltai Jenő: Pesti madarak. Karcolatok, kis komédiák. Vál., szerk., az utószót írta Gábor Györggyel. (Bp., 1958)
Heltai Jenő: A bölcsek köve. Mesék. Vál., sajtó alá rend., az utószót írta. Ill. Lóránt Lilla. (Bp., 1959). F. kiállításai az OSZK-ban: Magyar írók, művészek és tudósok ex librisei. Rend. Galambos Ferenccel, Varga Sándor Frigyessel. (1964)
Ábrahám Rafael grafikusművész ex libris és kisgrafika bemutatója. Rend., a katalógust összeáll. (1965)
Fery Antal ex librisei és alkalmai grafikái. Rend., a katalógust összeáll. Galambos Ferenccel. (1965)
A mai észt ex libris. Rend., a katalógust összeáll. Ambur, Paullal. (1965)
Mai lengyel ex libris. Az OSZK, a Malborki Vármúzeum és a Lengyel Kultúra Háza közös kiállítása. Rend., a katalógust összeáll. (1966)
Diskay Lenke ex librisei és alkalmi grafikái. Rend. Galambos Ferenccel. (1966)
A szovjet ex libris. 1917–1967. Rend., a katalógust összeáll. Ivenszkij, Szemjonnal. (1967)
Ex librisek, illusztrációk. Rend., a katalógust összeáll. (1968).

Irodalom

Irod.: Somkuti Gabriella: B. P. (Könyvtáros, 1976)
Lukács András: Ezernyi kérdőjel. Mindörökké kíváncsi. (Magyar Hírlap, 1978).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője