Bélley Pál
Bélley Pál

2021. szeptember 28. Kedd

Bélley Pál

könyvtáros, bibliográfus, szerkesztő

Születési adatok

1925. február 18.

Budapest

Halálozási adatok

1976. április 26.

Budapest


Család

Fia: Bélley Pál (1959–).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1948).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtárosa (1948–1972); a Nyomtatvány, ill. a Bibliográfiai Osztály (1953–1958), majd a Tájékoztatási Osztály vezetője (1958–1972). A magyar bibliográfiák bibliográfiája (Ferenczyné Wendelin Lídiával, 1956/57-től) és az Új bibliográfiai füzetek c. könyvészeti sorozatok szerkesztője (1958-tól). Számos bibliográfiát szerkesztett, ill. állított össze. Könyvtárosi pályája kezdetén közreműködött Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái c. biobibliográfiai kötetei – 1945 után meg nem jelent – munkálataiban. Könyvtárosként az OSZK irodalomtudományi segédkönyvtárának kialakítója, ill. a 2000 kötetes könyvtár 7000–8000 kötetessé való kibővítésének kezdeményezője. Az OSZK- ban 11 ex libris kiállítást szervezett (1972-ig).

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A magyar bibliográfiák bibliográfiája (Ferenczyné Wendelin Lídiával, 1956/57-től) és az Új bibliográfiai füzetek c. könyvészeti sorozatok szerkesztője (1958-tól). A Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának állandó külső munkatársa (1948–1975), az országosan ismertté vált Kíváncsiak Klubja szerkesztője (1953-tól), a Magyar Hírlap kulturális rovatvezető-helyettese (1972–1976). A Hasznos mulatságok sorozatszerkesztője (1958-tól), az OSZK Évkönyve szerkesztője (1958–1966). Könyv-, irodalom- és kultúrtörténeti cikkei a fentieken kívül még elsősorban a Könyvtárosban (1956-tól) és a Magyar Könyvszemlében jelentek meg (1958-tól).

Főbb művei

F. m.: Az „Így írtok ti” elődei. (Mosolytól a nevetésig. Szerk. Tiszay Andor, Zrinszky László. Bp., 1957)
Hézagok a magyar filológiai bibliográfiák terén, különös tekintettel a magyar irodalom és irodalomtudomány könyvészetére. (A modern filológiai kutatás és a könyvtári információs tevékenység. Debrecen, 1971)
Tudományos breviárium. Többekkel. (Bp., 1971)
Minerva nagy képes enciklopédia. 4. Település, városiasodás, emberi kommunikáció. Többekkel. (Bp., 1971)
Kíváncsiak klubja. Válogatás a Magyar Rádió műsorából. Gyűjtemény B. P. rádiós műsoraiból. Vál., sajtó alá rend. Bélley Pálné, Földes Gézáné. Ill. Hegedűs István. (Bp., 1978)
szerk.: Könyvtári mintakatalógus tömegkönyvtárak számára. Összeáll. (Bp., 1954)
Mickiewicz Magyarországon. Bibl. Összeáll. Kozocsa Sándorral. (Új bibliográfiai füzetek. 1. Bp., 1955)
Pénz! Pénz! Pénz! Érdekességek a pénzről. Ill. Andor Loránd. (Hasznos mulatságok. 6. Bp., 1958)
Műszaki bibliográfia. 1900–1955. Jánszky Lajossal, Kondor Imrével. (Bp., 1959)
A nyelvek világában. Ill. Andor Loránd. (Hasznos mulatságok 7. Bp., 1959)
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. 1956/57. Összeáll. Ferenczyné Wendelin Líviával. (Bp., 1960)
Die Bibliographie in den europäischen Landern der Volksdemokratie. (Leipzig, 1960)
Műszaki bibliográfia. 1956–1960. Jánszky Lajossal, Kondor Imrével. (Bp., 1962)
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. 1958/60. Összeáll. Ferenczyné Wendelin Líviával. (Bp., 1963)
sajtó alá rend.: Gárdonyi Géza: Fehér Anna. Betyár-történet. A bevezetőt írta. Ill. Bod László. (Népszerű drámák. 16. Bp., 1955)
Heltai Jenő: Pesti madarak. Karcolatok, kis komédiák. Vál., szerk., az utószót írta Gábor Györggyel. (Bp., 1958)
Heltai Jenő: A bölcsek köve. Mesék. Vál., sajtó alá rend., az utószót írta. Ill. Lóránt Lilla. (Bp., 1959). F. kiállításai az OSZK-ban: Magyar írók, művészek és tudósok ex librisei. Rend. Galambos Ferenccel, Varga Sándor Frigyessel. (1964)
Ábrahám Rafael grafikusművész ex libris és kisgrafika bemutatója. Rend., a katalógust összeáll. (1965)
Fery Antal ex librisei és alkalmai grafikái. Rend., a katalógust összeáll. Galambos Ferenccel. (1965)
A mai észt ex libris. Rend., a katalógust összeáll. Ambur, Paullal. (1965)
Mai lengyel ex libris. Az OSZK, a Malborki Vármúzeum és a Lengyel Kultúra Háza közös kiállítása. Rend., a katalógust összeáll. (1966)
Diskay Lenke ex librisei és alkalmi grafikái. Rend. Galambos Ferenccel. (1966)
A szovjet ex libris. 1917–1967. Rend., a katalógust összeáll. Ivenszkij, Szemjonnal. (1967)
Ex librisek, illusztrációk. Rend., a katalógust összeáll. (1968).

Irodalom

Irod.: Somkuti Gabriella: B. P. (Könyvtáros, 1976)
Lukács András: Ezernyi kérdőjel. Mindörökké kíváncsi. (Magyar Hírlap, 1978).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013