Belea Adonisz
Belea Adonisz

2023. december 9. Szombat

Belea Adonisz

növénynemesítő, növénygenetikus, mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1924. július 22.

Kolozsvár

Halálozási adatok

2010.

Solymár


Család

Sz: Belea György gimnáziumi tanár, Hering Erzsébet orvos. F: 1949-től Nagy Éva általános iskolai tanár. Leánya: Tivadar Jánosné Belea Éva (1950. máj. 12.) általános iskolai tanár és Belea Gyöngyi (1957–).

Iskola

Az orosházi mezőgazdasági középiskolában éretts. (1943), a bp.-i Magyar Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1948), a gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1959), a biológiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1977).

Életút

A Földművelési Minisztérium előadója (1949–1951), a Kecskeméti Kísérleti Gazdaság ceglédi üzemegységének gazdasági vezetője (1951–1952). Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet Fajtagyűjtemények Osztálya (1952–1957), Genetikai Osztálya tud. munkatársa (1957–1971), az MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK) Genetikai Intézete tud. főmunkatársa és csoportvezetője (1971–1982), az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete tud. tanácsadója (1982-1985), nyugdíjas tud. tanácsadóként a Gabona Génbank megszervezője és szakmai irányírója (1985-től). A GATE c. egy. tanára (1989-től). Növénygenetikával, növényi citogenetikai és evolúciós genetikai kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a különböző gabonafélék nemesítésének genetikai problémáit vizsgálta. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a növényi poliploidia (= az az állapot, amikor a növényi sejt több, azonos vagy különböző fajból származó kromoszómakészlettel rendelkezik) jelenség és a növényi mutációk kutatása terén. A Triticinae subtribushoz tartozó búza-genotípusokkal kapcsolatos faj- és nemzetségkeresztezéses munkák irányítója. Magyarországon elsőként alkalmazta az ún. Giemsa-festést a búza kromoszómák azonosítására, ill. a B genom eredetének tisztázására.

Elismertség

Az MTA Növénynemesítő Bizottsága (1970–1973), Genetikai Bizottsága tagja (1970–1976 és 1997-től). Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága tagja (1973-tól).

Elismerés

Darányi Ignác-díj (2002).

Szerkesztés

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete kutatási eredményei c. kiadvány szerkesztője (1981–1985), a Martonvásár c. lap szakmai lektora (1990–1991).

Főbb művei

F. m.: Triticum fajhibridek genetikai elemzése, különös tekintettel a rokonsági viszonyra és a fajhibridek gyakorlati értékére. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1959)
Hároméves törzsösszehasonlító kísérlet búzával és az egyes törzsek szalmaszilárdságának vizsgálata. (Búzatermesztési kísérletek. 1952–1959. Bp., 1961)
T. carthlicum, T. timopheevi és T. aestivum fajhibridek vizsgálata és az előbbi két faj felhasználása a rozsdarezisztenciára nemesítésben. (MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete Martonvásár Jubileumi Tudományos Konferenciája. Bp., 1961)
Néhány Triticum L. fajhibrid genetikai elemzése és gyakorlati értékelése. Kand. értek. (Martonvásár, 1965)
Poliploidok előállítása a Triticum és az Aegilops genusban. (Növénytermelés, 1970)
Genetic Analysis of a Synthetic Aegilops ovata x Triticum turgidum ssp. carthlicum amphiploid. Fejér Olgával, Hadlaczky Gyulával. (Biológia, 1974)
Triticum polonicum L. x T. aestivum L. hibridek genetikai elemzése. 1–2. (Növénytermelés, 1974)
C-banding in Wheat Evolutionary Cytogenetics. Hadlaczky Gyulával. (Plant Science Letters, 1975)
Effect If Temperature Linolenic Acid Level Wheat and Rye Seedlings. Farkas Tiborral, Déri-Hadlaczky Évával. (Lipids, 1975)
Fajhibridek citogenetikája a Triticinae alakkörben. Doktori értek. (Szeged, 1977)
Újabb adatok a búza [Triticum L.] származásához. Fejér Olgával. (Növénytermelés, 1977)
Cytology and Izoenzymes of Some Triticum Auto- and Amphiploids. Fejér Olgával. (Wheat Information Service. Kyoto, 1978)
Cytology and Izoenzymes of T. aestivum x. T. timopheevi Amphiploid. Fejér Olgával. (Proceedings of the 5th International Wheat Genetics Symposium. New Delhi, 1978)
Genetic Studies and Breeding Evaluation of Some Triticum Auto- and Amphiploids. Fejér Olgával. (Acta Agronomica, 1981)
Fajkeresztezések gyakorlati értékelése a Triticum nemzetségben. (Búzatermesztési kísérletek. 1970– 1980. Bp., 1985)
Faj- és nemzetségkeresztezések a növényvilágban. Monográfia. (Bp., 1986
átd. angol kiad.: 1992)
A búza rendszere és származtatása. (A búzatermesztés kézikönyve. Szerk. Barabás Zoltán. Bp., 1987)
Tropical Crop Production. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1990)
Martonvásár második 20 éve. Szerk. (Martonvásár, 1991)
A Triticum L. nemzetség evolúciójának néhány kérdése. Kőszegi Bélával, Kramarikné Kissimon Judittal. (Növénytermelés, 1991)
Búza fajgyűjtemény a genetikusok és a nemesítők szolgálatában. Többekkel. (Növénytermelés, 1994)
A Triticum nemzetség fagyállóságának biokémiai vizsgálata. Farkas Tiborral, Vígh Lászlóval. (Növénytermelés, 1998)
Fajkeresztezések az alakor [Triticum monococcum] és más búzafajok [Triticum spp.] között. Holly Lászlóval, Vörösváry Gáborral. (Növénytermelés, 2005).

Irodalom

Irod.: Bócsa Iván: B. A. 70 éves. (Növénytermelés, 1994)
Bócsa Iván: B. A. 75 éves. (Növénytermelés, 1999)
Bócsa Iván: B. A. 80 éves. (Növénytermelés, 2004)
Lángné Molnár Márta: B. A. 1924–2010. (Martonvásár [folyóirat], 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője