Bede Béla
Bede Béla

2021. szeptember 21. Kedd

Bede Béla

politikus

Születési adatok

1912. október 2.

Cegléd

Halálozási adatok

1974. június 20.

Cambridgeshire, Nagy-Britannia


Család

Sz: Bede Imre vasúti munkás, Bezzeg Mária. Testvére: Bede Imre (1909–) cipész. Korán árvaságra jutott. Nős volt, gyermeke nem született.

Iskola

Négy polgárit végzett, majd Újpesten kitanulta a rádióműszerész szakmát.

Életút

Az MSZDP, ill. az SZDP tagja (1927–1936, 1939-től). A II. vh. után az SZDP Pest környéki végrehajtó bizottságának tagja, az újpesti pártszervezet elnöke (1945–1948). Az SZDP Értelmiségi Osztálya, majd a párt Káderosztályának vezetője, egyúttal a pártközpont minisztériumi osztályának vezetője is. A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság újpesti szervezetének elnöke. Nemzetgyűlési pótképviselő (1947. ápr. 9-én, Csala László helyére hívták be Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és Bács-Bodrog vm. képviseletében), országgyűlési képviselő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék Kecskemét és Baja törvényhatósági jogú városokkal, 1947–1948; mandátumáról lemondott: 1948. ápr. 26.). Mint a pártegyesítés ellenzőjét kizárták az SZDP-ből (1948. febr. 18.), Baron Andorral, Bartucz Jánossal és Bölcsföldi Andorral együtt Svédországba emigrált, Stockholmban telepedett le (1948. márc.). Az emigrációban a Bán Antal, ill. Szélig Imre vezette csoport tagja, vezetőségi tagja, majd alelnöke. Később a bécsi szociáldemokrata csoport elnökségi tisztét, ill. az emigráns párt titkári tisztét is betöltötte, majd Nagy-Britanniába költözött. Szélig Imre halála után az emigrációs MSZDP közvetlen összekötője volt a Szocialista Internacionáléval és a Közép- és Kelet- európai Szocialista Unióval. Az MSZDP elnökségi tagja (Bölcsföldi Andorral, Kéthly Annával, 1968-tól). Jelentős szerepet vállalt a párt 1973. évi Szociáldemokrata Alternatíva c. új programjának a kidolgozásában.

Szerkesztés

A Jövő c. szociáldemokrata lap szerkesztője (1945 után).

Irodalom

Irod.: K. Zs.: B. B. (Az 1945. évi nemzetgyűlés almanachja. 1945–1947. Bp., 1999
Az 1947. évi országgyűlés almanachja. 1947– 1949. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013