Becsky György
Becsky György

2024. július 12. Péntek

Becsky György

közgazdász

Születési adatok

1939. szeptember 3.

Budapest

Halálozási adatok

1989. június 2.

Budapest


Család

Sz: Teszári Mária. Apja gépészmérnök, anyja adminisztratív kézműipari dolgozó volt.

Iskola

A bp.-i II. Rálóczi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1958), az MKKE Általános Szakán közgazdász okl. szerzett (1963), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1971).

Életút

A BME Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1963–1965), az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. segédmunkatársa (1965–1966), tud. munkatársa (1966–1969), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főcsoportvezetője (1969–1986), majd az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. főmunkatársa és a Világbank munkatársa (1986–1989). Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett a régi magyar gazdasági mechanizmus kritikai értékelését célzó kutatómunkákban, majd érdeklődése nemzetközi gazdasági kérdések, elsősorban az európai gazdasági integráció folyamatának vizsgálata felé fordult. Jelentős eredményeket ért el az európai gazdasági integráció pénzügyi kérdéseinek vizsgálata, Nagy- Britannia és a skandináv államok gazdasági és pénzügyi viszonyainak kutatása terén.

Szerkesztés

A Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Nagy-Britannia helyzete és az új gazdasági terv. (Közgazdasági Szemle, 1966)
Dánia gazdaságáról. (Külkereskedelem, 1966)
Az Európai Beruházási Bank. (Pénzügyi Szemle, 1966)
A fontleértékelés és a brit gazdaságpolitika alapkérdései. Müller Jánossal. (Gazdaság, 1968)
A hosszúlejáratú tőkemozgások liberalizálásának útjai és problémái Nyugat-Európában a második világháború után. (Közgazdasági Szemle, 1968)
A gazdasági fejlődés és a konjunktúra alakulása 1968-ban. Havasi Bélánével. (Bp., 1969)
Hosszú lejáratú tőkemozgások Nyugat-Európában, különös tekintettel az EGK helyzetére a ’60-as években. Kand. értek. is. (Közgazdasági értekezések. 13. Bp., 1970)
Az eurodeviza-piac. (Közgazdasági Szemle, 1972)
A nemzetközi valutahelyzet és az Egyesült Államok globális gazdasági stratégiája. (Bp., 1972
angol és francia nyelven is: 1972)
Az eurokötvény-piac. 1–2. (Pénzügyi Szemle, 1973)
Hosszú lejáratú magántőke-mozgások Nyugat-Európában. (Közgazdasági Szemle, 1974)
A lebegő árfolyamrendszer elméleti hátteréről és középtávú kilátásairól. (Közgazdasági Szemle, 1977)
Az Európai Monetáris Rendszer a nyolcvanas évek elején. (Közgazdasági Szemle, 1982)
Amerika és a világgazdasági kihívás. (Bp., 1983)
Állami beavatkozás iparpolitikai hatásokkal az Egyesült Államokban. (Közgazdasági Szemle, 1986)
Hagyomány és újítás a brit gazdaságpolitikában. (Gazdaság, 1987).

Irodalom

Irod.: Földi Tamás: B. Gy. (Közgazdasági Szemle, 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője