Bay György
Bay György

2024. július 25. Csütörtök

Bay György, ludányi

politikus, költő

Születési adatok

1792. március 19.

Surány, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1849. június 5.

Pest


Iskola

Iskoláit és jogi tanulmányait Sárospatakon végezte.

Életút

Tanulmányai befejezése után a bécsi magyar testőrségben szolgált (1810–1816). Bereg vm. táblabírája (1816–1825), főszolgabírája (1825–1832), első alispánja (1832–1841), alországbíró, alnádor és hétszemélynök (1841–1848). Fiatal korában, barátja, Kisfaludy Károly bíztatására verseket írt, majd Kazinczy Ferenccel levelezett, de baráti kapcsolat fűzte Kölcsey Ferenchez is. Kazinczynak Bay Györgyhöz írott kilenc levele a Reményben jelent meg (1818–1823); ezekből az is kiderült, hogy Bay Herderből is fordított, ill. hogy több versét elküldte közlésre Kazinczynak (a Magyar Kurirhoz). A Felsőmagyarországi Minervában Goethe két versének fordítása jelent meg (1827). A pesti kolerajárvány áldozata lett.

Szerkesztés

Versei és versfordításai a Hébe (1822–1823) és a Felsőmagyarországi Minerva c. lapokban jelentek meg (1827).

Irodalom

Irod.: Csorba Sándor: B. Gy. levelei Kölcsey Ferenchez. (Remény s emlékezet. Bp.–Fehérgyarmat, 1990)
Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője