Báttaszéki Lajos
Báttaszéki Lajos

2024. július 16. Kedd

Báttaszéki Lajos

újságíró, jogász

Névváltozatok

1870-ig Hoffmann

Születési adatok

1844. szeptember 20.

Bátaszék, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1921. február 15.

Budapest


Család

F: Biencz Róza újságíró, az egyik első magyarországi divattudósító, a Magyarország (1894–1897) és a Pesti Napló munkatársa (1897–1901). Fia: Báttaszéki Lajos, ifj. (1875–).

Iskola

A gimnázium első öt osztályát Baján végezte, majd a bp.-i piarista gimnáziumban tanult. A jogot a pesti és a bécsi tudományegyetemen végezte (1862-1866), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1866), Nagyváradon ügyvédi vizsgát tett (1869).

Életút

Nagyváradon (1869–1872), Békéscsabán ügyvéd (1873–1885), Aradon ügyvéd és nyomdatulajdonos (1885–1889), Budapesten Edvi Illés Károllyal közösen tartott fenn ügyvédi irodát (1889-től). Nagyszámú hírlapi cikke mellett jogi cikkeket, verseket és elbeszéléseket is írt. A női egyenjogúság egyik első képviselőjeként számos publicisztikában foglalt állást a nők munkavállalása, továbbtanulása mellett. A tiszaeszlári vérvádper (1883) idején országos visszhangot keltő filoszemita propagandát folytatott.

Szerkesztés

A Nagyvárad című napilap (1870–1871), a Biharmegyei Közlöny (1871), a Nagyváradi Lapok (Sipos Árpáddal, 1871–1872), a Békés (Zsilinszky Mihállyal, Elek Lajossal, 1872–1875), a Békésmegyei Közlöny (1874–1876 és 1877–1885), a Büntető Jogtudományi Szemle (1880), az Alföldi Lapok (1883), a Filosemita Füzetek (I–V., 1884), az Aradi Közlöny (Hindy Árpáddal, 1885), a Gombostű (1886), az Alföldi Képes Ujság (1887), az Alföldi Ujság (1888–1889) és a Pénz és Föld című lapok szerkesztője (1894. febr.–ápr.). A 12 ellenröpirat című Istóczy-ellenes folyóirat főmunkatársa (főszerkesztő: Hegyesi Márton, Nagyvárad, 1880).

Főbb művei

F. m.: Nők könyve. Hasznos és mulattató olvasmányok hölgyek számára. (Pest, 1863)
Hitregetan. Aegyptomiak, phoenicziek, perzsák, rómaiak és görögök hitregéje. Iskolai és magánhasználatra. (Pest, 1864)
Fővárosi genreképek. (Nagyvárad, 1867)
Polgári házasság vagy szerelem gőzzel. Elbeszélés. (Nagyvárad, 1870)
A nők a magyar jogban. (Nagyvárad, 1872)
A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete. I. rész. Általános meghatározások. A személyekről, a dolgokról, a cselekményekről. (Bp., 1874)
Mindenféle antisemiták és zsidókról. (Arad, 1888
németül is)
Alföldi képes emlékkönyv. Szerk. (Arad, 1888)
Legyen világosság! Az egyházpolitikai törvények párbeszédben a magyar nép számára. (Bp., 1893)
Az állami tisztviselők ügye. (Bp., 1899)
A vérvád. (Bp., 1900)
Az orvos a jogéletben. (Bp., 1901)
ford.: Mackeldy, Ferdinand: A római jog tankönyve. 1–3. A 14., Fritz János Ádám által tetemesen jav. és bőv. kiadás után magyarra áttette Lőw Tóbiással, Wagner Gézával. (Pest, 1863–1864
2. kiad. 1870).

Irodalom

Irod.: Láng József: A Nagyvárad huszonhat éve. (Nagyvárad, 1896)
B. L. (Ország–Világ, 1900).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője