Bátorfi Lajos
Bátorfi Lajos

2024. július 12. Péntek

Bátorfi Lajos

újságíró, író

Névváltozatok

Bibok

Születési adatok

1835. augusztus 20.

Kiskunfélegyháza

Halálozási adatok

1896. május 2.

Nagykanizsa


Család

Sz: Bibok József gazdatiszt, Huszka Ágnes.

Iskola

Iskoláit szülővárosában, Szegeden, Aradon és Pesten végezte.

Életút

Tanulmányai befejezése után, nagybátyja, Huszka József ügyvéd irodájának munkatársa (1853–1854), majd a kiskunfélegyházi árvaszéknél hivatalnok (1854–1858). A Borászati Lapok (1858–1861), a Győri Közlöny mukatársa (1861–1867), a Nagykanizsán kiadott Zala-Somogyi Közlöny, ill. a Zalai Közlöny segédszerkesztője (1867–1871), szerkesztője (1872. jan. 1.–1882; 1887. jan. 1.– 1896: szerkesztője és kiadója is). Hosszabb ideig Konstantinápolyban élt, majd Rómába és Párizsba költözött (1872–1875). A 19. sz. végének egyik jelentős vidéki újságírója. Élénk szerepet játszott Nagykanizsa közéletében. ő adta ki Nagykanizsán Magyarország első hölgyélclapját, a Kandi Klárit (1868. okt.–dec.). Versesköteteket is kiadott, színműveket és útirajzokat írt, ill. Nagykanizsa történetével foglalkozó történeti munkákat írt. Az 1880-as években ő rendezte Nagykanizsa városi levéltárát.

Emlékezet

Nagykanizsán temették el, síremlékét a város 2006-ban felújította.

Szerkesztés

A Borászati Lapok (1858–1861), a Győri Közlöny mukatársa (1861–1867), a Nagykanizsán kiadott Zala-Somogyi Közlöny, ill. a Zalai Közlöny segédszerkesztője (1867–1871), szerkesztője (1872. jan. 1.–1882; 1887. jan. 1.–1896: szerkesztője és kiadója is). Az Adatok Zala megye történetéhez című történeti folyóirat szerkesztője (1876–1878). A Zalai Tanügy című lap szerkesztője és kiadója (1880–1887). A Párisi Lapok szerkesztője (Edelényi Lajossal, 1878).

Főbb művei

F. m.: Bánatos szív. Költeményfüzér. Bibok Lajos néven. (Vác, 1858)
Bánatos szív. Versek. (Pest, 1860)
Nemzeti szikrák. Vers. Minden becsületes honpolgárnak ajánlva. Bibok Lajos néven. (Debrecen, 1861)
Juliska. Népszínmű 3 felvonásban. Bibok Lajos néven. (Győr, 1862)
Darázsfészek. Pikáns színdarabok. (Nagykanizsa, 1868)
111 költemény. 1860–1864. Bibok Lajos néven. (Nagykanizsa, 1869)
Sonettek. A szerző fénynyomatú arczképével. (Pest, 1871
2. kiad. Nagykanizsa, 1885)
Antonia. Történeti színmű 5 felvonásban. (Pest, 1872)
Mirza, a szép kun leány. Történeti színmű 3 felvonásban. (Nagykanizsa, 1873)
A muraközi kérdés. (Nagykanizsa, 1873)
Konstantinápolyi és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1873)
A női fegyver. Társalgási vígjáték 4 felvonásban. (Nagykanizsa, 1875)
Tíz év emléke Zalában. 1867–1876. (Nagykanizsa, 1878)
Párisig és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1878)
Nefelejtsek. Versek. (Keszthely, 1884)
A szülőföld és a haza. Zalamegye földrajza. (Pest, 1880
4. jav. és bőv. kiad. 1888)
Az utolsó Zrínyi. Költői beszély. (Muraszombat, 1885)
Irénke. Családi költemények. (Nagykanizsa, 1886)
Rómáig és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1888).

Irodalom

Irod.: eltérő halálozási adatok: ÚMÉL máj. 2.! Zala megyei életrajzi lexikon: ápr. 29.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője