Báthy László
Báthy László

2024. július 21. Vasárnap

Báthy László, báthi

politikus, római katolikus pap

Születési adatok

1861. július 13.

Léva, Bars vármegye

Halálozási adatok

1933. augusztus 17.

Esztergom


Iskola

Teológiai tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, pappá szentelték (1884. febr. 1.).

Életút

Léva káplánja (1885–1891), plébánosa (1891-től), c. garádi prépost (1899-től), esztergomi kanonok és nagyszombati érseki helynök (1916-tól), komáromi főesperes (1930-tól). A lévai leánynevelő intézet alapító igazgatója. A cseh-szlovákiai hatóságok letartóztatták (1918. nov., a brünni Spielberg foglya), kiutasították az országból (1919. márc.). Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósága küldötteként a Felsőház tagja (1927–1931).

Főbb művei

F. m.: Bars vármegye földrajza. (2. átd. kiad. Léva, 1895)
Imák és énekek. A katholikus tanuló ifjúság használatára. (3. kiad. Léva, 1906)
Útmutatás Jézus Szent Szíve Társulatához és ájtatosságához. (3. kiad. Léva, 1906).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője