Báthory Nándor
Báthory Nándor

2021. október 16. Szombat

Báthory Nándor

pedagógus

Születési adatok

1838. május 22.

Liptószentmiklós

Halálozási adatok

1905. november 19.

Budapest


Család

Testvére: Báthory István (1835–1901) orvos, sebész, szülész-nőgyógyász. F: 1882-től Szahlender Ida (1864–) írónő, Szahlender Károly vasútmérnök és Nábráczky Mária leánya. Fia: Báthory László (1883–1905), a halotti ágyánál hunyt el.

Iskola

Középiskolai tanulmányait a pesti kir. katolikus főgimnáziumban végezte (1856), majd festészeti pályára készült: a Marastoni-féle festészeti akadémián tanult (1857-től). A pesti tudományegyetemen tanári vizsgálatot tett (1860-ig).

Életút

Pesten népiskolai tanító és ún. praeparandiai tanár (1857–1866), a pesti, ill. a bp.-i IV. kerületi (belvárosi) főreáliskolában a természetrajz r. tanára (1866–1889), igazgatóhelyettese, ill. igazgatója (1889–1904), királyi tankerületi főigazgatói címmel nyugdíjazták (1904). A belvárosi német nyelvű reáliskola (= Eötvös József Gimnázium) egyik első magyar nyelvű tanára. Számos népszerű természetrajzi, állat- és növénytani tankönyvet és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Az egyik első, honfoglalás kori állatcsont-meghatározás szerzője.

Elismertség

A Magyarhoni Földtani Társulat tagja (1875-től).

Szerkesztés

Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa, a természetrajzi cikkek szerzője (1869).

Főbb művei

F. m.: Nyilatkozat az elemi tanodák ügyében. (Pest, 1861)
Jelentés a Hontmegye Magyarád helységében talált csontok összehasonlító boncztani vizsgálatáról. (Archaeologiai Közlemények, 1867)
Állat- és növénytan a reáliskolák I. és II. osztálya számára. (Bp., 1886
3. kiad. 1900–1902)
Növénytan mindkét nembeli polgári iskolák számára. (Bp., 1889
6. kiad. 1904)
Természetrajz a népiskolák számára. (Bp., 1890
5. kiad. 1907
új kiad. 1924)
Állattan a polgári iskolák számára. (Bp., 1890
6. kiad. 1904)
A természetrajz elemei. (Bp., 1907
új kiad. 1924)
Állattan a gimnáziumok és a reáliskolák számára. (Bp., 1892
2., az új tantervhez alkalmazott kiad. 1902).

Irodalom

Irod.: Báthory Nándorné: A lángész tüzében. Önéletrajz. (Bp., 1928).

Megjegyzések

Wikipedia: téves születési és halálozási és egyéb adatokkal!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013