Baskay Tóth Bertalan
Baskay Tóth Bertalan

2023. december 9. Szombat

Baskay Tóth Bertalan

mezőgazdasági mérnök

Névváltozatok

1931-ig Tóth Bertalan

Születési adatok

1903. július 24.

Varsány, Nógrád és Hont vármegye, Szécsényi járás

Halálozási adatok

1976. december 8.

Gödöllő


Család

F: Dingha Györgyi. Leánya: Baskay Györgyi (1941–) mezőgazdasági mérnök.

Iskola

A debreceni Gazdasági Akadémián végzett (1925), tanulmányait Németországban egészítette ki (1926), a Pázmány Péter Tudományegyetemen növénytanból bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

Életút

A Tápiószelei Magtermeltető és Növénynemesítő Üzem segédtisztje (1925–1927), a debreceni Gazdasági Akadémia Növénytermesztési Tanszék gyakornoka (1927–1929), a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanársegéde (1929–1930), Nógrád és Hont vm. gazdasági felügyelője, majd főfelügyelője (1930–1950), a Magyar Agrártudományi Egyetem, ill. az Agrártudományi Egyetem (ATE) intézeti tanára (1950–1962), egy. tanára (1962. jún. 19.-étől). Az Országos Földbirtokrendező Tanács gazdasági szakértője és elnökhelyettese (1945). Nógrád és Hont vm. miniszteri biztosa (1947–1950). Országgyűlési képviselő (Gödöllő, ill. Aszódi járás; 1958–1974). Talajműveléssel, növénytermesztéssel fogl. Jelentős eredményeket ért el a korszerű, istállótrágyás talajművelés, legelő- és rétművelés elterjesztése, a gyeptermesztés hasznosítása terén.

Emlékezet

Emlékét őrzi, az MTESZ által, a halála után alapított Baskay Tóth Bertalan-emlékérem.

Főbb művei

F. m.: Fejlődési vizsgálatok burgonyafajtákon. (Debrecen–Keszthely, 1931)
Mohás lápképződmények Lesence-istrándon. (Mezőgazdasági Kutatások, 1935)
Az istállótrágya. (Bp., 1937
új kiad. 1939
1940)
Részletes növénytermesztéstan. (Bp., 1951)
Növénytermeléstan. Főisk. tankönyv. Láng Gézával. (Bp., 1952)
Földműveléstan a talajtan alapjaival. A Növénytermeléstan c. főisk. tankönyv átd. és bőv. kiadása. (Bp., 1954)
Korszerű talajművelés. (Bp., 1954)
A helyes vetéstechnika. (Bp., 1955)
A vízrendezés hatása a szécsényi Ipoly menti rétek gyepnövény-álományára. (Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Közleményei, 1961)
Legelő- és rétművelés. (Bp., 1962
2. átd. kiad. 1966)
Gyeptermesztés és hasznosítás. Barcsák Zoltánnal, Prieger Károllyal. (Bp., 1978).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője