Basch Lóránt
Basch Lóránt

2024. július 12. Péntek

Basch Lóránt

irodalomtörténész, jogász

Születési adatok

1885. március 27.

Budapest

Halálozási adatok

1966. március 30.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett, majd Budapesten ügyvédi vizsgát tett.

Életút

Budapesten ügyvédi irodát tartott fenn. Baumgarten Ferenc Nándor végrendeletében Babits Mihállyal együtt a Baumgarten- alapítvány jogi kurátorává tette (1927). Tanulmányai, adatközlései főként Babits Mihályra és a Baumgarten-alapítvány és -díj történetére vonatkoznak.

Főbb művei

F. m.: Két literátor. Osvát és Babits. (Irodalomtörténet, 1958)
Babits Mihály összegyűjtött versei. I–VIII. Szerk. Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel. Sajtó alá rend. Rozgonyi Iván. (Bp., 1958–1964)
Egy literáris pör története. (Irodalomtörténet, 1959)
Indulás az öregkorba. (Jelenkor, 1960)
Emlékezés Babits Mihályra. (Jelenkor, 1961)
„A halál pitvarában”. (Jelenkor, 1961)
Adalék az Ady– Babits kérdéshez. (Studia Litteraria, 1964)
A Balázsolás története. (Látóhatár, 1965)
Mester és tanítvány. (Kortárs, 1966)
A Baumgarten-alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek. Vál., szerk. Téglás János. (Babits Kiskönyvtár. Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: Keresztury Dezső: B. L. meghalt. (Élet és Irodalom, 1966. 15.)
B. L. halálára. (Nagyvilág, 1966)
Polcz Alaine: Egy ház, egy kor, egy személyiség. Emléktörmelékek B. L.-ról. (Újhold Évkönyv, 1989)
Tardos János: Klebelsberg nem szerette. Révai megszüntette. A Baumgarten-díj. (Magyar Hírlap, 1995. 259.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője