Bartoniek Géza
Bartoniek Géza

2023. december 1. Péntek

Bartoniek Géza

pedagógus, fizikus

Születési adatok

1854. szeptember 3.

Szárazfalu, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1930. február 11.

Budapest


Család

Leánya: Bartoniek Emma (1894–1957) történész; fia: Bartoniek Emil (1889–1915) fizikus, tanársegéd elesett az I. vh.-ban.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1878).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Fizikai Intézetében br. Eötvös Loránd tanársegéde (1879–1886), a bp.-i VI. kerületi polgári iskolai tanárképző intézet r. tanára (1886–1895), a Báró Eötvös József Collegium megszervezője és megbízott vezetője (1895–1897), nyugdíjazásáig igazgatója (1897–1927). Udvari tanácsos (1913-tól). Fizikusként elsősorban hangtannal, a mágnesség és az elektromosság összefüggéseivel fogl., több kísérletet is végzett. A népszerű fizikai ismeretterjesztés úttörője. Nevéhez fűződik a francia mintán alapuló tehetséggondozó bentlakásos intézmény, az Eötvös Collegium megszervezése.

Emlékezet

Arcképét a Vasárnapi Ujság közölte (1913). Portréját Tury György festette meg (az Eötvös Collegiumban látható).

Elismerés

A bp.-i tudományegyetem tb. doktora (1921).

Szerkesztés

A Mathematikai és Physikai Lapok szerkesztője (Rados Gusztávval, 1892–1896).

Főbb művei

F. m.: Elektromos halló és beszélő készülék. Fotofon. (Természettudományi Közlöny, 1882)
Az ég szokatlan pirossága 1883-ban. (Természettudományi Közlöny, 1884)
A mágnesség és elektromosság. Guillemin után ford. és kiegészítette. (Bp., 1885)
Új módszer a hangterjedés sebességének meghatározására. (Akadémiai Értesítő, 1886)
Hangtani kísérletek. (Természettudományi Közlöny Pótfüzete, 1889
németül: Mathematische Mittheilungen és Annalen der Physik, 1889) Az elektromos és fényjelenségek rokonsága. (Természettudományi Közlöny, 1889)
Roiti, Antonio: A fizika alapelemei. 1–2. Ford. Czógler Lajos. Átnézte, kiegészítette. (Bp., 1895).

Irodalom

Irod.: Laczkó Géza: Az Eötvös Kollégium, középiskolai tanárjelöltek internátusa. (Nyugat, 1920)
B. G. Emlékfüzet. (Szövetségi Évkönyv, IX. 1929/30. Bp., 1930)
Major Jenő: Régi és új kollégiumok. (Valóság, 1946)
Eckhardt Sándor: La Collège Eötvös. (Bp., 1947)
Tóth Gábor: Régi és új kollégium. (Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1961. Bp., 1962)
Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium 70. évfordulójára. (Bp., 1968)
Martinek, L.: Fyzik zo Suchej. (Technické noviny, 1974). *Szinnyei: téves születési nap
MÉL I.: téves születési nap, szept. 5.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője