Bártfai Szabó László
Bártfai Szabó László

2024. július 21. Vasárnap

Bártfai Szabó László

történész, könyvtáros, levéltáros

Névváltozatok

Szabó László

Születési adatok

1880. január 3.

Gyöngyös

Halálozási adatok

1964. augusztus 23.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára (= Országos Széchényi Könyvtár) gyakornoka (1904–1908), könyvtárnoka (1908–1918), osztályigazgatója és a Levéltári Osztály vezetője (1918–1924), az MTA beosztott főkönyvtárnoka (1924–1935). Családtörténeti kutatásokkal, művelődéstörténettel, Óbuda és Pest megye helytörténetével fogl. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: feldolgozta a Forgách-, a Széchényi- és a Csáky-családok történetét, közzétették levelezésüket, ill. oklevéltárukat.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1925).

Főbb művei

F. m.: Ghymesi Forgách Ferenc. 1535–1577. Egy. doktori értek. is. (Magyar történeti életrajzok. Bp., 1904
digitális kiad. 2008)
Ghymesi Forgách Ferenc váradi püspök évkönyvei, tekintettel művelődéstörténeti adataira. (Bp., 1904)
A Hont-Pazman nemzetségbeli Forgách-család története. (Esztergom, 1910)
A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család története. I–III. (Bp., 1911–1926)
A körösszeghi és adorjáni gróf Csáky-család története. I/1–2. rész. Oklevéltár. (Bp., 1919)
Gróf Széchenyi István könyvtára. 1808–1860. Összeáll. (Bp., 1923)
Gróf Széchenyi István és kortársai. (Bp., 1926)
Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez. 1815–1867. (Háborús Felelősség, 1928–1929)
Gróf Széchenyi György levelei br. Ebergényi Lászlóhoz. I–II. (Bp., 1929)
Széchenyi, Petőfi és az Ellenzéki kör 1848-ban. (Bp., 1930)
Széchenyi gazdaságpolitikai tételei. (Közgazdasági Szemle, 1930)
Óbuda egyházi intézményei a középkorban. (Bp., 1935)
Mit várhatunk a Fehéregyház körül folyó ásatásoktól? (Bp., 1936)
A Szent Ferenc-rendiek gyöngyösi temploma és kolostora. Csemegi Józseffel. (Gyöngyös, 1937)
Pest megye történetének okleveles emlékei. 1002–1599-ig. (Bp., 1938)
Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808– 1860. I–II. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Kunszery Gyula: B. Sz. L. (Vigilia, 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője