Bartal Andrea
Bartal Andrea

2024. július 18. Csütörtök

Bartal Andrea, Mayer Istvánné

pedagógus

Születési adatok

1948. szeptember 13.

Budapest

Halálozási adatok

2001. március 3.

Budapest


Család

Sz: Bartal Ferenc, a 20. sz. Volán Vállalat jogtanácsosa, jogi osztályvezetője, Boda Erzsébet (†1980). F: 1974-től Mayer István gépészmérnök. Fia: Mayer András (1977. aug. 22.).

Iskola

A bp.-i Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban éretts. (1967), az ELTE TTK-n matematika–fizika–pedagógia szakon végzett (1972), pedagógiából doktorált (1974).

Életút

Az ELTE TTK Neveléstudományi Tanszék tanársegéde (1972–1977), egy. adjunktusa (1977–1986), tanszékvezető egy. docense (1986–1992), egyúttal a bp.-i Budai Nagy Antal Gimnázium tanára is (1979-től). A Független Pedagógus Fórum alapító tagja (1990), a Gimnáziumok Országos Szövetsége választmányi tagja (1995-től). Matematikai statisztikával, a matematikaoktatás módszertanával fogl. Éveken át tanulmányozta a tanulók nagyobb aktivitását biztosító tanítási–tanulási folyamat sajátosságait, s tapasztalatai alapján számos kísérleti tankönyvet, ún. munkatankönyvet, feladatlapot, szöveggyűjteményt és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Munkatankönyve 1980-ban választható tankönyvként országos bevezetésre került.

Elismertség

Az MTA Pedagógiai Bizottság tagja.

Elismerés

Beke Manó-emlékdíj (1979).

Főbb művei

F. m.: Beszámoló két gimnáziumi kísérletről. Szerk. (Bp., 1974)
Az oktatás és nevelés összefüggései számokban. Mesterházi Máriával. (Pedagógiai Stúdium, 1974)
A programozott oktatás alkalmazásának lehetőségei a középiskolai matematikatanításban. Részben egy. doktori értek. is. (Magyar Pedagógia, 1976)
A tanulók önálló munkájára építő matematikatanítás lehetőségei a középiskolában. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1976)
Didaktikai olvasmányok. Szerk. Buzás Lászlóval. (Bp., 1977)
A tanulási folyamat irányításának néhány kérdése. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1978)
Válogatás a matematikai statisztikából. (Pedagógiai Stúdium, 1980)
Matematikai munkatankönyv. 1–4. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1980–1984)
Tankönyvi útmutató a matematikai munkatankönyvhöz. 1–4. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1980–1984
új kiad. 1990)
A problémamegoldató, felfedeztető tanulás kérdései a középiskolai matematikatanításban. Pálfalvi Józsefnével. (Pedagógiai Stúdium, 1981)
Adatgyűjtés és statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban. Széphalmi Ágnessel. (Bp., 1982)
Munkatankönyvek a tanítási–tanulási folyamatban. (Magyar Pedagógia, 1986)
Alternatív program 10–18 éveseknek. Fürstné Kólyi Erzsébettel. (Iskolakultúra, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője