Bársony Jenő
Bársony Jenő

2021. október 25. Hétfő

Bársony Jenő

pedagógus, közgazdász

Születési adatok

1923. november 19.

Szeged

Halálozási adatok

1990. április 12.

Budapest


Család

Sz: Bársony Károly, Gyéres Ilona. Apja műszaki tisztviselő, anyja kozmetikus volt. Elvált. 2. F: 1973-tól Trgo Ottilia külkereskedelmi üzletkötő. Leánya: Marton Dénesné Bársony Julianna orvos (1947–); fia: Bársony János (1951–) jogász.

Iskola

Az ELTE BTK-n pszichológia–filozófia–politikai gazdaságtan szakos tanári okl. szerzett (1950), az MKKE-n a külkereskedelem gazdaságtanából doktorált (1976), a neveléstudományok kandidátusa (1977).

Életút

Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) Lélektani Állomásának gyakornoka (1949), a Dolgozók Óvónőképző Iskolájának r. tanára (1949–1950), a bp.-i IV. ker.-i (újpesti) Közgazdasági Technikum és Leánygimnázium igazgatója (1950–1951), a bp.-i Fővárosi Tanács Oktatási Osztályán a tanító- és óvónőképzés előadója (1951–1952). A bp.-i XI. ker.-i Mező utcai Közgazdasági Technikum politikai gazdaságtan oktatója (1952–1957), a bp.-i VII. ker.-i Hernád utcaii általános fiúiskola igazgatója (1957–1959), a bp.-i II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum igazgatója (1959–1971), egyúttal a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola (1962–1971) és a Külkereskedelmi Főiskola alapító főigazgatója (1971–1974) és főisk. tanára (1971–1976). A Konjunktúra és Piackutató Intézet (KOPINT, 1976–1984), majd az Ipargazdasági Intézet tud. főmunkatársa (1984–1990). Az MTA–TMB aspiránsa (1959–1962). A külkereskedelmi szakoktatás és a politikai gazdaságtan oktatásmódszertanával fogl., jelentős szerepet játszott a magyarországi közgazdasági tanárképzés kialakításában. Részt vett a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola megszervezésében, majd irányításával a felsőfokú szakiskolát Külkereskedelmi Főiskolává szervezték át. Az új főiskola alapdokumentumainak (pl.: tanterv, szervezeti és működési szabályzat, vizsgarendszer stb.) kidolgozója. Pedagógusként elsősorban az iskolai közösségi nevelést és a felsőfokú oktatás területén megvalósuló nevelőmunkát; közgazdászként elsősorban a KGST árrendszerét és az új gazdaságirányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos külkereskedelmi kérdéseket vizsgálta.

Elismertség

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályának tagja. Az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség (OFN) tagja, az OFN Főiskolai Nevelési Bizottságának vezetője.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1971), Lenin-emlékplakett (1974).

Főbb művei

F. m.: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Száz Jánossal. (Bp., 1956
7. kiad. 1963)
A közösségi nevelés a pedagógia rendszerében. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1962)
A külkereskedelmi szakképzés szerkezeti és tartalmi kérdései a Külkereskedelmi Főiskolán. (Külgazdaság, 1974)
Komplex nevelés és a tanulócsoportok patronálása főiskoláinkon. Kand. értek. (Bp., 1976)
A KGST árrendszerének néhány problémája. (Bp., 1976)
A magyar külkereskedelmi realizálás évközi ingadozásairól. (Bp., 1977)
Az NDK gazdaságirányítási rendszerének néhány, a külkereskedelemhez kapcsolódó vonásáról. (Bp., 1977)
Liska Tibor koncepciója, a szocialista vállalkozás. (Valóság, 1981
angolul: Acta Oeconomica, 1982)
A gazdaságirányítási rendszer problémái a szocialista országokban. (Bp., 1985)
A Liska-féle szocialista vállalkozási koncepció. (Koncepció és kritika. Bp., 1985)
A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a szocialista országokban. (Bp., 1987)
A vagyonérdekeltség értelmezése és megvalósítási lehetőségei. (Ipari Szemle, 1987)
Szocializmusfelfogás és reform. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1988)
A szocializmus reformja. (A szocialista gazdaság alternatív modelljei. Győr, 1988)
A korszerű szocializmus. (Gyorsuló idő. Bp., 1988)
Ki legyen a tulajdonos? Amit a tulajdonreformról tudni kell. Krokos Jánossal. (Bp., 1989).

Megjegyzések

Valamennyi lexikonban téves halálozási adat: ápr. 24.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013