Barsi Dénes
Barsi Dénes

2024. július 12. Péntek

Barsi Dénes

író, szerkesztő

Névváltozatok

Harcsa Dénes

Születési adatok

1905. július 7.

Jóka, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1968. január 4.

Dunaújváros


Család

Szegényparaszti családból származott. Fia: Barsi Tomaj.

Iskola

Debrecenben tanítói okl. szerzett (1926).

Életút

A körösszegapáti ref. iskola helyettes tanítója (1926–1927), Kőszegapátin kántortanító (1927–1929), Dobai pusztán tanító (1929– 1939). A Komádi és Vidéke (1933–1935), a Kelet Népe alapító szerkesztője (Sinka Istvánnal, Szabó Pállal, 1935–1937), a Magyar Parasztélet szerkesztője (1946–1950). A Komádi Vízügyi Igazgatóság kubikosa (1950–1953), a Komádi Kisipari Tsz raktárosa (1953– 1956). Szabadfoglalkozású író (1956-tól), Dunaújvárosban élt (1960-tól). 1934-től jelentek meg írásai, kezdetben verseket, később szinte kizárólag regényeket, elbeszéléseket és ifjúsági műveket írt. Az 1930-as években részt vett a népi írók vitáiban és megmozdulásain. Regényeiben realista eszközökkel és a szegénység iránti elkötelezettséggel ábrázolta a magyar parasztság életét. 1960-ban Dunaújvárosba költözött, hogy megírja a város társadalmának történetét; előrehaladott betegsége azonban ebben megakadályozta.

Emlékezet

Emlékét, műveinek gyűjteményét és levelezését a Dunaújvárosi Múzeum őrzi. Vésztőn a mágori szoborparkban avatták fel Varga Géza szobrászművész alkotását (1988), Dunaújvárosban is átadták szobrát (Fodor Sándor alkotása, 1990). 2006. szept. 1-jétől a komádi általános iskola Barsi Dénes nevét vette fel. Dunaújvárosban Barsi Dénes Baráti Kör is alakult.

Elismerés

József Attila-díj (1962).

Szerkesztés

A Komádi és Vidéke (1933–1935), a Kelet Népe alapító szerkesztője (Sinka Istvánnal, Szabó Pállal, 1935–1937), a Magyar Parasztélet szerkesztője (1946–1950). A parasztkérdéssel foglalkozó írásai a Magyar Élet és a Magyar Ut c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A Császár-malom titka. Reg. (Bp., 1941)
Bolondgomba. Reg. (Bp., 1941)
Mezei füst. Reg. (Bp., 1943)
Jehova tanúja. Reg. (Bp., 1957)
Szentjánosbogár. Elb.-ek. (Bp., 1958)
A tüskebokor kivirágzik. Ifj. reg. Ill. Szőnyi Gyula. (Bp., 1960)
Lázgörbe. Reg. (Bp., 1961)
Eltűnik a vajdakincs. Ifj. reg. Ill. Szőnyi Gyula. (Bp., 1962)
Sorsváltás. Reg. (Bp., 1963)
Ne reszkess, apafej! Ifj. reg. Ill. Keserű Ilona. (Bp., 1966)
Sötétből világosságba. Elb.-ek. (Bp., 1966)
Parázs a hamuban. Ifj. reg. Ill. Keserű Ilona. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1968)
Újhold a pusztán. Összegyűjtött versek. Sajtó alá rend. H. Gyenis Éva. Az utószót Vári Andor írta. (Dunaújváros, 1990). F. filmjei: És a vakok látnak (1943, a német megszállás után betiltották)
Napfeljötte (1946).

Irodalom

Irod.: Tatay Sándor: Búcsú B. D.-től. (Élet és Irodalom, 1968. 2.)
Hetényi István: B. D. élete. (Fejér megyei Szemle, 1987)
B. D.- emlékszám. (Fejér megyei Szemle, 1987)
Szalafainé Klementz Annamária: Irodalom és politika B. D. publicisztikai írásaiban. (Ma és Holnap, 1992).

Megjegyzések

*Gulyás: Harcsa Dénes néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője