Barra György
Barra György

2021. október 16. Szombat

Barra György, zágoni

pedagógus, pszichológus

Születési adatok

1901. március 26.

Zilah, Szilágy vármegye

Halálozási adatok

1970. október 31.

Budapest


Család

Sz: Barra Károly bíró, Elekes Mária. Nyolcan voltak testvérek.

Iskola

A Zilahi Református Gimnáziumban éretts. (1919), a Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természetrajz szakos tanári okl. szerzett (1925).

Életút

A debreceni Állami Fazekas Mihály Reáliskola, ill. Gimnázium r. tanára (1932–1938), a Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának vezető tanára (1938–1945), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) miniszteri tanácsosa (1945–1949). Az Egri Pedagógiai Főiskola, a bp.-i Apáczai Csere János Gimnázium, a bp.-i Táncsics Mihály Gimnázium, a bp.-i Hámán Kató Közgazdasági Technikum és a bp.-i Varga Katalin Leánygimnázium tanára és matematika-szakfelügyelő (1949–1961). Nyugdíjaztatása után a Dolgozók Esti Iskolájában tanított. A matematikatanítás (mennyiségtan-tanítás) pedagógiai kérdéseivel, korszerűsítésével, a tanítói munka pszichológiai vonatkozásaival fogl. Minisztériumi működése során kezdeményezte a gyermeklélektani állomások szervezését a nagyobb iskolaközpontokban.

Főbb művei

F. m.: Lélektan és korszerű pedagógia. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1937)
A mennyiségtan tanítása. (Debreceni Könyvek. Debrecen, 1943)
Szabadnevelés. Elvi kérdések és beszámolók. Többekkel. (Bp., 1945)
Nagy László és Ranschburg Pál nyomdokain. Beszámoló az állami gyermeklélektani állomások vezetőinek első együttes üléséről. Tóth Bélával. (Bp., 1947)
Nevelő munka az általános iskolában. Többekkel. (Bp., 1947)
Tanítás és munka az általános iskolában. Többekkel. (Bp., 1947)
A lélektan a mai köznevelésben. (A köznevelés évkönyve. Bp., 1948)
Az új osztályozás. (Köznevelés, 1948).

Megjegyzések

Irod.: MÉL III. téves születési év: 1902!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013