Báró József
Báró József

2021. október 21. Csütörtök

Báró József, id.

unitárius lelkész

Születési adatok

1892. január 30.

Szentábrahám, Udvarhely vármegye

Halálozási adatok

1980. június 14.

Székelyudvarhely


Család

F: Tamás Piroska. Fia: Báró József, ifj. Leánya: Báró Piroska (1917–2006).

Iskola

A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián lelkészi okl. szerzett (1915).

Életút

Berlinben vendéglői munkás (1913), Polgárdiban, Tordán, Székelymúzsnában helyettesítő lelkészjelölt (1913–1915), a székelymúzsnai (1915–1919), a városfalvai gyülekezet lelkipásztora (1919–1975). Részt vállalt a vidék gazdasági életének fellendítéséből. Tejszövetkezetet, géptársulatot, hitel- és Hangya szövetkezeteket szervezett, ill. részben irányított. Tenyészállatait kiállításokon mutatta be. Nyugdíjazását megelőzően egyházközségének modern paplakot épített. Dalárdát, vallásos- és világi ünnepségeket, színielőadásokat is szervezett. Alkalmi, vallásos verseket írt. Gyülekezetében verses temetési búcsúztatókat mondott, kb. 600 rímes halottbúcsúztató szerzője.

Emlékezet

Verseinek gépiratát a Városfalvai Unitárius Egyházközség őrzi.

Szerkesztés

A kézdivásárhelyi Unitárius Keresztény Naptár szerkesztője (1923–1926).

Irodalom

Irod.: Jakab Dénes: Emlékezünk B. J.-re. (Unitárius Közlöny, 1992. 1–3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013