Barna Béla
Barna Béla

2021. október 16. Szombat

Barna Béla

matematikus

Születési adatok

1909. március 30.

Máramarossziget

Halálozási adatok

1990. június 9.

Debrecen


Család

Sz.: Bökényi Ida.

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1931), bölcsészdoktori okl. szerzett (1932), a matematikai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1970).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Matematikai Intézet tanársegéde (1931–1935), a Nagykállói Állami Gimnázium (1935– 1941), a debreceni Fazekas Mihály Gimn. r. tanára (1941–1951), a Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Matematika Tanszék egy. adjunktusa (1951–1953), egy. docense (1953–1970), egy. tanára (1970-től); egyúttal az Egri Tanárképző Főiskola Matematika Tanszék tanszékvezető főisk. tanára is (1966-tól). Analíziskutatással, komplex függvénytannal fogl., elsősorban az ún. függvényiteráció elmélete és alkalmazásai terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket.

Főbb művei

F. m.: A medium aritmetiko-geometrikum elméletéhez. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1933)
Zur elementaren Theorie des arithmetisch-geometrischen Mittels. (J. Reine Angewandte Mathematik, 1938)
Über die Divergenzenpunkte des Newtonchen Verfahrens zur Bestimmung von Wurzeln algebraischer Gleichungen. I–IV. (Publicationes Mathematicae, 1953–1967)
Bizonyos algebrai egyenletekre alkalmazott Newton-féle gyökközelítő eljárás divergenciapontjairól. Kand. értek. is. (Bp. 1955)
Über die Iteration reeller Funktionen. I–II. (Publicationes Mathematicae, 1960–1965)
A valós függvények iterálásáról. Doktori értek. (Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Gyires Béla: B. B. (Publicationes Mathematicae, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013