Baritz György
Baritz György

2024. július 12. Péntek

Baritz György, ikafalvi

honvédtiszt, hadtudományi író, műfordító

Születési adatok

1779. október 28.

Nagyenyed

Halálozási adatok

1840. december 27.

Zára, Dalmácia


Család

Sz: apja ref. lelkész volt.

Iskola

A nagyenyedi ref. kollégiumban tanult (1800-ig), a bécsi Hadmérnöki Akadémián végzett (1805). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).

Életút

Hadmérnökként Dalmáciában szolgált: Raguzában, Lipótváron, Eszéken és Peschierában várerődítési tiszt; hadnagyi (1805–1807), főhadnagyi rangban (1807–1839), majd Zárában mérnökkari ezredesi rangban igazgatói hivatalt vállalt (1839–1840). Hadtudósként az MTA megbízta az első magyar hadtudományi műszótár összeállításával; hatalmas műve, nyelvészeti munkáinak többségével együtt kéziratban maradt. A Magyar Kurirban elsőként ő javasolta egy Pestet Budával összekötő „láncon függő híd” megépítését. Műfordítóként elsősorban klasszikus ókori római szerzőket (Tacitust, ifj. Pliniust tolmácsolt), fordításainak többsége is kéziratban maradt.

Főbb művei

F. m.: Cornelius Tacitus munkái. I. (Bécs, 1822)
Egy a Dunán Pest és Buda között építendő, lánczon függő állandó hídról. (Magyar Kurir, 1822
latinul: Ephemer Posoniensis, 1822).

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: B. Gy. (Akadémiai Értesítő, 1840/41
T. F. összegyűjtött munkái. V. Pest, 1872)
Komor Ilona: Az első magyar Tacitus-fordító. (Antik Tanulmányok, 1965)
Komor Ilona: B. Gy. nyelvészeti vonatkozású kézirataiból. (Magyar Nyelv, 1967).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője