Bárdossy György
Bárdossy György

2021. október 16. Szombat

Bárdossy György

filozófus, matematikus, szociológus

Születési adatok

1956. február 10.

Celldömölk, Vas megye

Halálozási adatok

1998. június 3.

Budapest

Temetési adatok

1998. június 16.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Varga Gizella. 

Iskola

Az ELTE TTK-n matematikus okl. (1980), az ELTE BTK-n szociológus okl. szerzett (1986). 

Életút

Az MKM Számítóközpont Rendszertervezési Főosztályának alkalmazott matematikusa (1980–1982), a System Szervezési Menedzser Intézet rendszertervező üzemszociológusa, informatikusa (1982–1986). A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem (BKE) Szociológia Tanszékének tud. munkatársa (1986-tól).

A BKE és az Evangélikus Hittudományi Akadémia tanára. 

A pesthidegkúti gyülekezet tagja. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnöke. 

Szociológiatörténettel, Bibó István (1911–1979) munkásságával, ill. szervezet-, kisebbség-, vallás- és értékszociológiával foglalkozott. A Hungária M. V. egyik üzemében, a svéd Volvo-gyárban végzett kísérletek mintájára, munkatársaival kialakította az első magyarországi ún. autonóm munkacsoportokat (= növelték a munkások döntési jogkörét, ill. a konfliktusok rendezésének új, tárgyalásos technikáit dolgozták ki, 1983–1986). További kutatási területei: a középfokú oktatás pedagógusainak életkörülményei, generációs kapcsolatok és segítségnyújtás a családban, magyarországi életkörülmények és -minőségek az 1990-es években, a fogyatékosok Magyarországon, a rendszerváltás után.

Elismertség

A TIT Demográfia-szociológiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1989-től). 

Szerkesztés

A Credo – evangélikus folyóirat szerkesztője (1995–1998).

Főbb művei

F. m.: Autonóm munkacsoportok szervezése. Jávor Istvánnal. (Munkaügyi Szemle, 1984)
Autonóm munkacsoportok kialakítása érdekegyeztetéssel. (Piac, kockázat, verseny. II. köt. Bp., 1986)
Ki a szegény ma Magyarországon? (Diakónia, 1989)
A szociológiai gondolkodásmód kialakulása. (Lelkipásztor, 1990)
Magyarországon élni 1992-ben. (Protestáns Szemle, 1993)
Etikum és szabadság. Bibó István munkásságának sajátossága, a moralitás. Benyújtott kand. és PhD-értek. (Bp., 1994)
A nyugati társadalmak eszmei háttere. (Credo – evangélikus folyóirat, 1995)
Eötvös József, a polgári átalakulás iskolapolitikusa. (Credo – evangélikus folyóirat, 1996). 

Irodalom

Irod.: Fodor Viktor: Búcsúzunk B. Gy.-től. (Credo – evangélikus folyóirat, 1996). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017