Bárdos Remig Sándor
Bárdos Remig Sándor

2024. július 16. Kedd

Bárdos Remig Sándor

nyelvész, teológus, bencés szerzetes

Névváltozatok

1890-ig Ptacsek

Születési adatok

1868. február 25.

Ipolyság, Hont vármegye

Halálozási adatok

1932. május 12.

Balatonfüred


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1885; ünnepélyes fogadalmat tett: 1892. júl. 3.), pannonhalmi főiskolai tanulmányait követően pappá szentelték (1892), Bp.-en hittudományi doktori okl. szerzett (1897).

Életút

Az esztergomi bencés gimnázium r. tanára (1892–1907), a kőszegi bencés gimnázium igazgatója és a bencés rend házfőnöke (1907–1920), a rend káptalanja. A pannonhalmi Szent Benedek-rend főapátja, rendfőnöke (1920–1932), e minőségében a Felsőház tagja (1927–1932). 1930-ban betegsége miatt koadjutort állítottak mellé. Az esztergomi Katolikus Kör főtitkára, a kőszegi Katolikus Népszövetség, valamint a magyar bencés kongregáció elnöke. Kezdeményezésére nyílt meg a bp.-i bencés gimnázium, ő szervezte meg a pannonhalmi Szent Imre Gyakorló Gimnáziumot, és kezdeményezte a Pannonhalmi Szemle című folyóirat megalapítását (1926).

Szerkesztés

Kezdeményezte a Pannonhalmi Szemle című folyóirat megalapítását (1926). Pedagógiai és nyelvészeti dolgozatai elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1890–1900), az Egyetemes Philológiai Közlönyben (1893), a Katholikus Szemlében (1900) és a Rajzoktatásban (1912); szentbeszédei a Szent Gellért (1906-tól) és a Borromaeus című folyóiratokban jelentek meg (1914).

Főbb művei

F. m.: A magyar nyelvtisztító törekvések története. (Esztergom, 1896)
Latin stílusgyakorlatok. A középiskola V–VIII. oszt. számára. (Bp., 1902)
Tájékoztató a kerületi tornaversenyről. (Esztergom, 1903).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője