Bárdos Ferenc
Bárdos Ferenc

2024. július 21. Vasárnap

Bárdos Ferenc

muzeológus, könyvtáros, író

Névváltozatok

Bajusz Ferenc

Születési adatok

1911. június 25.

Sükösd, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

2000. január 17.

Baja


Család

Négy gyermekes paraszti hadiárva-családban született (apja az I. vh.-ban elhunyt), anyja: Répási Julianna. F: 1940-től Resser Rozália tanítónő. Fia: Bárdos Attila és Bárdos Csaba.

Iskola

Gyermekkorát szülőfalujában töltötte. Elemi iskoláit Kalocsán, a jezsuitáknál végezte, majd a bajai gimnáziumban éretts. (1929), a bajai Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézetben tanítói okl. szerzett (1933), az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) könyvtárosi vizsgát tett (1952).

Életút

Oklevele megszerzése után állás nélküli tanító (1933–1937), szülőfalujában a szegedi tanyavilágban és Pilisvörösvárott tanító (1937–1940), a bajai szőlők tanyasi iskolája tanítója és a bajai Iparostanonc Iskola tanára (1940–1943). A Bajai Városi Múzeum (= Türr István Múzeum) alapító tagja (1937-től), a Bajai Városi Múzeum vezetője és uo. a Múzeumi Könyvtár könyvtárosa (1943–1950), a bajai Ady Endre Városi Könyvtár főkönyvtárosa (1950–1973), nyugdíjazták (1973). Baja városa és környéke helytörténetével, Tóth Kálmán költő munkásságával, a helytörténeti kutatás módszertanával fogl. Vezető szerepet játszott a bajai múzeum és könyvtára (a később önálló vált Ady Endre Városi Könyvtár) megszervezésében, a helytörténeti gyűjtemény megszervezésében; különösen értékes a Baján született, ott működött, ill. onnan elszármazott szerzők életrajzainak feldolgozása. ő indította el a könyvtár korszerű analitikus katalógusának szerkesztését. Íróként elsősorban meséket, gyermekverseket és elbeszéléseket közölt.

Emlékezet

A bajai Ady Endre Városi Könyvtár – ahol Ady 1917-ben Szentpétervárott nyomott francia nyelvű bibliáját őrzik – a világon egyedülálló módon, egy későklasszicista zsinagógában és a mellette lévő, volt zsidó szeretetotthonban működik. Bartos Endre éremművész bronzplakettet készített róla (1991-ben). A bajai helyismereti klub felvette a nevét (Bárdos Ferenc Helyismereti Klub, 2005-től). Azt szerette volna, ha bajai, Szarvas Gábor utcai otthona emlékházként működne tovább…

Elismertség

A bajai Tóth Kálmán Társaság alapító tagja, elnöke.

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1959, 1974, 1986), Pro Urbe Baja (1997).

Főbb művei

F. m.: Tavaszhírtől hóhullásig. Gyermekversek. (Baja, é. n.)
Bajai harangok. Barangolások a város múltjában. (Bp., 1990).

Irodalom

Irod.: Merk Zsuzsa: B. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Blága Borbála: B. F. könyvtáros, helytörténész élete, pályája. (bek.vkmkbaja.hu/blaga/bardos.htm).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője