Bardócz Pál
Bardócz Pál

2024. július 18. Csütörtök

Bardócz Pál, nagybaczoni

pedagógus

Születési adatok

1864.

Kézdivásárhely

Halálozási adatok

1931. szeptember 4.

Hévíz


Család

Sz: Bardócz Márton, Molnár Borbála.

Iskola

A kolozsvári tanítóképző intézetben éretts. és tanítói okl. szerzett (1884).

Életút

Szilágycsehiben (1864–1895), a MÁV bp.-i iskolájában (1895–1898), Bp.-en elemi iskolai tanító (1898–1905), Bp.-en elemi iskolai igazgató, majd szakfelügyelő (1905–1925). A Magyar Turisták Egyesülete választmányi tagja (1895–1897). Az óvodai és az elemi iskola nevelés kérdéseivel fogl., Maria Montessori nevelési rendszerének egyik első magyarországi megismertetője és átültetője. Elkészítette a bp.-i elemi iskolák tantervét (1912). Jelentős tankönyvírói tevékenysége és turisztikai szakírói munkássága: kezdeményezte, hogy a rendszeres kirándulások és Budapest környéki séták a kisdednevelés és az elemi iskolai tanítás részei legyenek, elsők között javasolta a kisgyermekek rendszeres szabadban való foglalkoztatását.

Szerkesztés

A Magyar Tanítók Kaszinójának szerkesztője (1900-1902).

Főbb művei

F. m.: Földrajzi olvasókönyv. (Zilah, 1894)
Iskolaügyi dolgozatok (Bp., 1900)
Kovászna. A híres Pokolsár fürdővel. (Bp., 1902)
Séták és kirándulások. Budapest elemi iskolái részére összeáll. (Bp., 1910)
A gyermekünnepélyekről. (Bp., 1910)
Képek a kisdednevelés köréből. Beszámoló németországi és hollandiai tanulmányutunkról. (Bp., 1915)
A kisdednevelő intézetek foglalkoztatási tervéről, különös tekintettel a fővárosi óvodákra. (Bp., 1915)
Színes falitáblák az egészségre való nevelés szolgálatában. (Bp., 1915)
Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. (Bp., 1924)
A népiskolai tankönyvek szerkesztéséről és bírálatáról. (Bp., 1927)
A magyar kisdednevelés vezérkönyve. Többekkel. Szerk. (Bp., 1928).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője