Bardócz Árpád
Bardócz Árpád

2023. november 30. Csütörtök

Bardócz Árpád

fizikus, gépészmérnök

Születési adatok

1909. május 16.

Gyergyóújfalu

Halálozási adatok

1977. február 14.

München


Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1935), doktorált (1938), a színképelemzés tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1944), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt. (1935–1947), a bp.-i Nehézipari Központ (1947–1948), az Állami Ipari Tervező Iroda tervezőmérnöke (1949). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ill. a BME magántanára (1944–1950), a BME Atomfizikai Tanszék kutatómérnöke (1950), az MTA KFKI tud. munkatársa, a Spektroszkópiai Osztály és az Atomemissziós Csoport vezetője (1950–1959); közben a brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának egyik vezetője (1958). A BME Finommechanikai és Optikai Tanszék tud. főmunkatársa (1960–1965), Nagy-Britanniában telepedett le, majd az NSZK-ban élt (1966. okt.–1977). A színképelemzés világhírű kutatója, elektronikus vezérlésű, nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezéseket fejlesztett ki. Berendezéseire az amerikai Jarrel Ash Co. az egész világra kiterjedő szabadalmi szerződést kötött (Newtonville, Massachusetts, 1957. dec.).

Emlékezet

Tudományos életművét az MTA Levéltára őrzi.

Főbb művei

F. m.: Az emissziós színképelemzés a fémiparban. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1936)
Szilícium, mangán, króm és nikkel mennyiségi meghatározása acélokban emissziós színképelemzéssel. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1938)
A mennyiségi emissziós színképelemzésről. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1941)
Ötvözött szerkezeti acélok hegeszthetősége. (Bp., 1941)
A gépkenés molekuláris fizikai alapelvei. (Bp., 1942)
Acélhengerművek műgyanta présanyag csapágyai. (Bp., 1942)
Azonos energiatartalmú villamos szikra-kisüléssorozatok előállítása. (Bp., 1942)
Ipari emissziós színképelemzés. (Fizikai Szemle, 1953)
Elektronikus vezérlésű kisfeszültségű szikra-, szaggatott ív- és egyenáramú ívkeltő berendezés színképelemzés céljára. – Forgóelektromos módszer oldatok spektrokémiai elemzéséhez. Varsányi Ferenccel. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954)
Szaggatott ívkeltő berendezés színképelemzés céljaira. (Elektrotechnika, 1957)
Berendezés időben nagy pontossággal felbontott spektroszkópiához. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1959)
Nagypontosságú spektroszkópiai szikragerjesztő berendezések felépítési alapelvei. (MTA VI. Osztálya Közleményei, 1959)
Wavelength Shift of Spectrum Lines in Spark Spectra. (Journal of the Optical Society of America, 1961)
A szikraátütés színképe levegőben. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1962)
Új, nagypontosságú rendszer időben felbontott spektroszkópiához. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Elektronikus vezérlésű nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezések és azok alkalmazásai. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1963)
Elektronikus vezérlésű, nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezések és azok alkalmazásai. (Bp., 1965).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője