Barcsay Domokos
Barcsay Domokos

2021. szeptember 21. Kedd

Barcsay Domokos, nagybarcsai

politikus

Születési adatok

1848. december 15.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1913. január 20.

Kolozsvár


Család

Sz: Barcsay László főispán, br. Brukenthal Antónia. Testvére: Barcsay Kálmán (1839–1903) politikus.

Iskola

Középiskoláit Nagyszebenben végezte, majd a kolozsvári jogakadémián végzett.

Életút

Hunyad vm. aljegyzője, majd a család nagybarcsai birtokán gazdálkodott; házasságkötése után Bánffyhunyadon élt (1875-től). 1874-től vett részt a Kolozs vm.-i közéletben, amelynek hamarosan ismert, tekintélyes alakjává vált. 1881-ben függetlenségi programmal sikertelenül indult az ogy.-i választásokon. A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Bánffyhunyadi választóker., 1892– 1905); a Főrendiház tagja (1889–1902 és 1911–1913). A kalotaszegi ref. egyházmegye főgondnoka. A kolozsvári kaszinó elnök-igazgatója, a Kalotaszegi Takarékpénztár elnöke, a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank igazgatóságának tagja.

Szerkesztés

Írásai – többek között – a Magyar Polgárban (1900), a Magyar Szalonban (1900), a Jövendőben (1903) és a Politikai Hetiszemlében jelentek meg (1904–1906).

Főbb művei

F. m.: B. D. képviselőházi és egyébb adomái. (Bp., 1905)
Barcsay-adomák. (Szeged, 1913).

Irodalom

Irod.: B. D. élete és adomái. Összeáll. Hegyesy Vilmos. (Kolozsvár, 1915).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013