Barcsay-Amant Zoltán
Barcsay-Amant Zoltán

2021. október 16. Szombat

Barcsay-Amant Zoltán

történész, műgyűjtő, honvédtiszt

Névváltozatok

Amant

Születési adatok

1902. szeptember 14.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1988.

Bécs


Iskola

A bp.-i II. kerületi Állami Főreáliskolában éretts. (1920), a Ludovika Akadémián tanult (1920–1924), hadnaggyá avatták (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–művészettörténet szakon végzett (1933), bölcsészdoktori okl. szerzett (1937).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1924–1935), főhadnagyként leszerelt (1935; a II. vh.-ban huszárszázadosként reaktiválták). Az Országos Hadimúzeum (= Hadtörténeti Múzeum) osztályvezetője (1933–1936), Egerbe költözött, az Egri Vármúzeum vezetője (1936–1946). A II. vh. után Bécsben telepedett le, a Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltségének munkatársa (1946–1947), állásáról lemondott, és nem tért vissza Magyarországra. Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban Eger és környéke helytörténetével, az egri püspöki nyomda működésének történetével fogl., később elsősorban genealógiai kutatásokat végzett. Több mint 500 kötetet gyűjtött össze, az egri püspöki nyomda működésének első évszázadaiból, de műgyűjteményében 150 eredeti festmény és metszet is szerepel Eger városáról, gyűjtötte továbbá az egri káptalan okleveleit, egri céhzászlókat, céhládákat, pecsétnyomókat stb. A gyűjtemény 814 darabjából 1937. okt. 24-én az egri vár kazamatáiban nyitotta meg kiállítását. Gyűjteményéből később magánmúzeumot alapított (az egri Gallasy-féle házban, 1939. jún.-ban). Ami gyűjteményéből megmaradt az rossz állapotban Heves megye és Eger Múzeumába került (1951. ápr.- ban), ill. könyveit kb. 180 kötet és 50 kisnyomtatványt Eger városa vásárolt meg.

Szerkesztés

Az Adeliges Jahrbuch. Neue deutschsprachige Folge szerkesztője (1953–1976).

Főbb művei

F. m.: A magyar lovassport története. 1–3. Erdélyi Gyulával. (Bp., 1932)
A Rákóczi és kuruc emlékkiállítás Cegléden. Összeáll. (Cegléd, 1935)
A ceglédi vitézek hadtörténeti kiállítása. (Cegléd, 1935)
A francia forradalmi háborúk hadifoglyai Magyarországon idetelepítésük első esztendejében. 1793. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1937)
Eger vár és város régi ábrázolásai. 1567–1900. I. Képek. II. Ismertetés. (Eger, 1938).

Irodalom

Irod.: Kiss Péter: Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig. IV. (Agria, 1989/90)
Szecskó Károly: B-A. Z. Egerben. (Az Egri Vár Híradója, Eger, 1992)
Kiss Péter: Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig. (Eger, 1993).

Megjegyzések

Gulyás: Barcsay-Ámánt Zoltán néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013